Vă invităm miercuri 8 aprilie 2015, de la ora 16.00, la Biblioteca Universităţii din Oradea la Conferinţa de Management al Carierei dedicată studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Socio- Umane, specializările Psihopedagogie specială şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Această activitate este organizată în cadrul Proiectului „Studenţii de azi, profesioniştii de mâine”. 

Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore. În debutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va oferi informaţii studenţilor  legate de activităţile opţionale din cadrul proiectului.

Reprezentanta Gi Group, Mirela Dumiter, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. Tot acum vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei pentru studenţi este partea în care vor sosi invitaţi. Aceştia sunt Monica Köver profesor psihopedagog la Centrul şcolar de educaţie incluzivă Cristal, Katalin Schiszer profesor învăţământ primar Liceul Teoretic German Fridrich Schiller şi Nicoleta Ursuţ profesor învăţământ preşcolar Grădiniţa 46, Oradea. Invitaţii vor prezenta studenţilor câteva dintre tainele meseriei, despre provocările cu care au de-a face, dar şi despre greutăţile pe care le întâmpină în practicarea meseriei. Studenţii vor avea ocazia să adreseze întrebări invitaţilor şi să interacaţioneze cu aceştia.

La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener , prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec. Costinaş Daniela - expert financiar, conf. univ. Dr. Toderas Monica, coordonatorul local vizite la companii psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup tintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.

psiholog Judea Adela

                                                                         Expert Informare şi Publicitate