De asemenea, mulțumim și colaboratorilor care au contribuit cu imagini sau fragmente din lucrări de referinţă avându-i ca autori (menționați în lucrare).

Ideea și finalitatea unei astfel de lucrări sunt rezultatul unei activități intense de cercetare în laboratoarele geografiei universitare orădene: de prospectare, (re)evaluare, (re)valorizare și promovare, sub aspect cantitativ și calitativ, a patrimoniului turistic din Crișana și Maramureș. Cele două provincii istorice, conturate de un cadru natural de excepție, sunt păstrătoare a unui inestimabil tezaur de monumente istorice, de arhitectură sau de artă, a unui veritabil patrimoniu etno-folcloric de o valoare și puritate neprețuită.

În ansamblul ei, lucrarea este structurată pe 26 de capitole. În prima parte sunt prezentate aspecte legate de istoric, cadrul natural, administrativ și antropic al regiunii, iar în cea de a doua -Resurse turistice- se prezintă: infrastructura turistică; meșteri și ateliere meșteșugărești; port popular contemporan; manifestări culturale; bisericile de lemn și zid; muzeele etnografice; tezaurele umane vii; stațiunile și localitățile turistice; activități sportive și animație turistică. Ultimele capitole sunt semnate de Peter Hurley și Grigore Leșe, susținători ai lumii rurale românești. Deoarece ne dorim să împărtășim aceste valori, mai mult sau mai puțin cunoscute, cu toți acei care iubesc frumosul autentic, în scurt timp ne dorim și o variantă on-line a lucrării. În prefața și postfața lucrării, profesori renumiți susțin acest demers, după cum rezultă și din acest citat: ”E momentul să ne înfățișăm lumii în straiele de sărbătoare zăvorâte în lada de zestre a strămoșilor noștrii, e clipa în care la masa rotundă a Europei unite trebuie să ne ocupăm, cu demnitate locul nostru. Crișana și Maramureșul, sugestiv ilustrate în acest atlas, ne vor ajuta cu prisosință să facem acest lucru” (Cocean P., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca). Pentru moment, lucrarea este disponibilă și se poate consulta la sediul Facultății de Geografie, Turism și Sport și la Biblioteca Universității din Oradea.

Lansarea lucrării va avea loc marţi, 7 aprilie 2015, de la ora 10.00, la Biblioteca Universităţii din Oradea.