Lucrarea d-lui Dincă Marian se va bucura de o scurtă prezentare şi recenzie din partea d-lui Prof.univ.dr. Nicolae Josan iar cea a d-lui Kiş Alexandru din partea d-lui Prof.univ.dr. Alexandru Ilieş. Evenimentul va fi moderat de către d-l Sorin Şipoş, Prorector al Universităţii din Oradea pe probleme de management al cercetării şi relaţii internaţionale şi de d-na Prof.univ.dr. Rodica Petrea, director al Şcolii Doctorale de Geografie a Universităţii din Oradea.

Lansarea celor două cărţi se va desfăşura în prezenţa autorilor şi a unui numeros public constituit din colegi din cadrul Departamentului de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului şi Şcolii Doctorale de Geografie a Universităţii din Oradea.

Vă aşteptăm cu mare interes.

 

_

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Tel: 0259 408 174, Fax: 0259 408 475

Responsabil Comunicare: Vasile Grama, vasigrama@yahoo.com

http://www.geografie-uoradea.ro/