Revista Principii
Universitatea din Oradea
Str. Universității, Nr. 1
Tel.+40747238762
Fax: +40259432789
Pagină Web: www.uoradea.ro/Principii