Studenții orădeni de la specializarea „Ingineria Sistemelor Electroenergetice” au prezentat în cadrul simpozionului o parte a rezultatelor activității lor de cercetare, inclusă în 5 lucrări științifice din domeniul Ingineriei energetice. Lucrările au fost incluse în secțiunea „Inginerie electrică și informatică”. Juriul, format din cadre didactice universitare, de la facultățile participante la Simpozion, a premiat două dintre lucrări: premiul II a fost obținut de studentul masterand Burtă Sandu și studentul Butari Iulian din anul IV, iar studenții Vese Cristian și Ștef Aurelian, din anul IV, au obținut premiul III.