Vizitele vor putea avea loc într-un cadru organizat conform programului prezentat în broşură, doritorii putând lua din timp legătura cu responsabilii desemnaţi de fiecare facultate.

Vă enumerăm în cele ce urmează oferta educaţională pentru ciclul de studii universitare de licenţă: Arte vizuale, Muzică, Arhitectură, Inginerie civilă, Inginerie geodezică, Drept, Ştiinţe administrative, Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Geografie, Ştiinţa mediului, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie industrială, Inginerie şi management, Ingineria autovehiculelor, Mecatronică şi robotică, Istorie, Studii culturale, Ştiinţe ale comunicării, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice, Limbă şi literatură, Sănătate, Agronomie, Horticultură, Inginerie forestieră, Silvicultură, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie, Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Management, Marketing, Asistenţă socială, Sociologie, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Teologie.

Suntem încrezători că acţiunea “Zilele Porţilor Deschise” constituie o oportunitate excelentă pentru absolvenţii de liceu să cunoască oferta noastră de studiu, dotările din sălile de curs şi laboratoare, precum şi posibilitatea obţinerii de burse Erasmus  în străinătate.

Avem speranţa că v-am deschis deja curiozitatea şi vă aşteptăm cu drag.

 

Biroul de Comunicare