Fiecare lucrare din cuprinsul programului acestor recitaluri are o semnificaţie deosebită, pe care am dorit să o creionăm pentru fiecare caz în parte:

  1. Dan Voiculescu: Suita din Codex Cajoni – cu părţile: 1. Dans zglobiu; 2. Passacaglia; 3. Cântecul voievodesei Lupu; 4. Alia Ballet (rondo); 5. Dans din Nyires, este o creaţie pe care regretatul Dan Voiculescu a dedicat-o cvartetului Varadinum, ca semn al aprecierii sale faţă de muzicienii orădeni.
  2. Michael Haydn: Divertimento în Re major – având părţile: Marcia; Menuetto; Rondo; Finale (Tema şi 6 variaţiuni). Lucrarea, scrisă în 1782, aparţine fratelui mai mic al lui Joseph Haydn, Michael Haydn, unul din muzicienii de renume care au activat în Oradea şi ale căror creaţii de gen au fost promovate de cvartetul Varadinum.
  3. Constantin Dimitrescu: Cvartetul nr. IV op. 38, în sol minor – cu mişcările: Allegro moderato; Adagio non troppo; Menuetto; Allegro un poco agitato, compus în anul 1888, la Leipzig, reprezintă un ópus central al creaţiei de gen al autorului său, unul din întemeietorii tradiţiei muzicii de cameră româneşti. 

Note biografice:

Cvartetul Varadinum a luat fiinţă în 15 noiembrie 1989, membrii fondatori fiind:

Agneta Tokaji – vioara I

Lucian  Maliţa – vioara II

Agneta Marcu – violoncel

Alexandru Iosif Thurzò – violă

Într-o a doua formulă, la vioara a doua s-a situat Eva Costin, fiica Agnetei Tokaji, alăturându-se  celor trei membri fondatori: Agneta Tokaji, Agneta Marcu şi Alexandru Iosif Thurzó.

În urmă cu 2 ani, când Agneta Tokaji a trecut la cele veşnice, i-a revenit fiicei sale locul la pupitrul viorii I, iar titulatura la vioara a doua a fost preluată de Boglarka Olah, fostă elevă a regretatei Agneta Tokaji. În prezent Cvartetul Varadinum este constituit din:

·         Eva Costin – vioară I – absolventă a Facultăţii de Muzica din Oradea (2004); a absolvit un master de interpretare la Academia de Muzică G. Dima din Cluj Napoca (2006); este violonistă la Filarmonica de Stat din Oradea şi colaborează cu Facultatea de Arte din Oradea – ca profesor de vioară.

·         Boglarka Olah – vioara II – studentă în anul II la Masterat, la Facultatea de Arte, Departamentul Muzică şi membră permanentă în Filarmonica de Stat din Oradea.

·         Dr. Agneta Marcu – violoncel – absolventă a Conservatorului Gh. Dima din Cluj Napoca (1976); masterat Management Educaţional la Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din Oradea; doctor în Stilistica Interpretării la Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj Napoca conducătorul doctoratului Terenyi Ede; este decanul Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea din 2005; a scris mai multe cărţi şi cursuri de specialitate şi este coordonatoare a mai multor cărţi. Predă violoncel, didactica specialităţii instrumentelor cu corzi, didactica domeniului si management artistic şi muzică de cameră şi este membru în Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta, Ungaria.

·         Alexandru Iosif Thurzò – violă – absolvent al Conservatorului G. Enescu din Iaşi (1968); fost membru al Filarmonicii de Stat din Oradea şi a colaborat cu Facultatea de Muzică din Oradea ca profesor de violă şi de muzică de cameră; invitat permanent în Brazilia pentru a preda cursuri de măiestrie de violă şi de muzică de cameră, furnizând cvartetului un important şi inedit repertoriu aparţinând unor compozitori de referinţă din această ţară.

Bogata activitate concertistică a formaţiei orădene însumează numeroase apariţii scenice în ţară şi străinătate, iar în cadrul acestor concerte au interpretat un vast repertoriu din muzica universală şi românească. Au realizat integralele cvartetelor marilor compozitori: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, E. Grieg, P.I. Ceaikovski, F. Schubert, G. Enescu, Béla Bartók, A.B. Coutinho, Amaral Vieira şi alţii. Remarcat de importanţi compozitori, cvartetului Varadinum i-au fost dedicate lucrări de către Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Lászlóffy Zsolt şi alţii. O principală preocupare a muzicienilor acestei formaţii camerale este promovarea şi valorificarea creaţiei muzicale a compozitorilor care au trăit şi compus în Oradea, sau care activează aici, atât muzicieni consacraţi, cât şi autodidacţi. Dintre autorii ale căror lucrări se regăsesc în repertoriul cvartetului orădean amintim: Michael Haydn, Carl Ditters von Dittersdorf, Bihari Sándor, Corneliu Torsan, Halmos László, Cornel Orbai, Dankó János, Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Csire József, Lászlóffy Zsolt, sau Adrian Gagiu.

Evanthia Marta

BC Nr. 130 din 13.11.2014