Conferinţa de Management al Carierei reprezintă prima întâlnire oficială cu studenţii. În cadrul proiectului vor avea loc 16 conferinţe, organizate în funcţie de domeniul de studiu/ facultate.  Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore şi se va desfăşura după următoarea structură: în debutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, se vor oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect. Etapa succesivă constă în prezentarea ghidurilor ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. Următoarea secţiune este dedicată invitaţilor din mediul socio-economic, profesionişti din domeniul specific fiecărei conferinţe, care vor prezenta informaţii despre traseul lor educaţional şi profesional şi vor răspunde întrebărilor adresate de către studenţi. Ultima parte este dedicată discuţiiilor între studenţi şi invitaţi, dar şi discuţiilor între studenţi şi membrii echipei.

Speaker-ii invitaţi la această conferinţă sunt psiholog Simina Hint, psiholog Delia Cormoş, psiholog Dănuţa Grebenişan şi psiholog Amalia Hodişan. Aceşti invitaţi vor vorbi studenţilor în cadrul conferinţelor. În discursul lor, invitaţii vor vorbi despre traseul lor educaţional, despre provocările şi dificultăţile meseriei alese. Studenţii vor afla care sunt paşii care ar trebui să îi facă pentru a ajunge să practice meseria pe care au ales-o. 

La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener, prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec. Costinaş Daniela - Expert financiar, conf.univ.dr. Toderaş Monica - coordonatorul local vizite la companii, psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup ţintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.

 

                                               Vă aşteptăm cu drag,

                                                           Adela Judea

BC Nr. 116 din 22.10.2014