Aula Magna s-a dovedit neîncăpătoare pentru publicul interesat de tematica acestui eveniment care evocă personalitatea regretatului Nicolae Balotă, „personalitate de mare anvergură a literaturii române contemporane, profesor universitar de renume european, critic erudit şi memorialist apreciat”, după cum l-a prezentat prof.univ.dr. Ion Simuţ, moderatorul manifestării. Nicolae Balotă a fost şi ultimul supravieţuitor al Cercului Literar de la Sibiu, iar în 3 noiembrie 2011 a conferenţiat la Universitatea din Oradea.

În deschiderea evenimentului rectorul Universităţii din Oradea, prof.univ.dr. Constantin Bungău, a urat bun venit participanţilor cuprinzând elevi şi profesori ai C.N. „E. Gojdu”, studenţi şi cadre didactice ale Universităţii din Oradea şi a felicitat pe oaspeţii de la CN „E. Gojdu” pentru cei 95 de ani de existenţă a acestei „prestigioase instituţii de învăţământ care a dat generaţii de specialişti şi personalităţi de înaltă clasă”.

A urmat comemorarea scriitorului Nicolae Balotă despre care şi-au arătat aprecierea în cuvinte alese, prof.univ.dr. Ion Simuţ, afirmând „Nicolae Balotă rămâne în memoria noastră ca un cetăţean european, un om de bibliotecă, un credincios greco-catolic, un magistru, iar ca semn al preţuirii tuturor îl proclamăm Doctor Honoris Causa al inimilor şi cugetelor noastre ardelene”; P.S. Virgil Bercea sublinia despre Nicolae Balotă că „Fundamentul a tot ceea ce a fost omul şi tot ce este în scrisul său rămâne aceeaşi credinţă în Dumnezeu, în iubirea faţă de biserica greco-catolică şi credinţa în cultură”; cuvântul prozatorului Dumitru Radu Popescu, citit de prof.univ.dr. Ion Simuţ, se intitulează „Generaţia KO”, care este generaţia lui Nicolae Balotă, cu mesajul arzător „Să nu uităm cărturarii, pentru că pe sufletele lor frânte stă aşezată şi temelia culturii noastre întregite.”

Prof.dr. Carmen Elena Andrei şi-a prezentat cartea „Nicolae Balotă şi literele române”, „născută dintr-o mare iubire şi admiraţie faţă de o mare personalitate, Nicolae Balotă, care este un exemplu grăitor de mare umanist. Fără umanişti umanitatea nu va putea supravieţui”. 

Prof.univ.dr. Ion Simuţ a adus aprecieri asupra acestui volum, subliniind „Autoarea şi-a propus să analizeze numai partea din opera de critică a lui Nicolae Balotă care se referă la exegeza despre literatura română. Această carte face onoare amintirii lui Nicolae Balotă pe care o cinstim astăzi cu toţii aici.”

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe oferite de autoarea volumului „Nicolae Balotă şi literele române”, prof.dr. Carmen Elena Andrei.