Prin intermediul proiectului se urmărește îmbunătățirea programelor de studiu pentru studenţi prin dezvoltarea curriculară  a acestora, două la nivel de licenţă şi trei la nivel de master, şi creşterea relevanței curriculei pentru piaţa muncii, fundamentată pe baza analizei de nevoi la nivelul potențialilor angajatori ai absolvenților.

Astfel, în cadrul proiectului, se urmărește identificarea nevoilor existente pe piaţa muncii la nivel regional şi naţional pentru specializările Asistenţă Socială și Sociologie la nivel de licenţă și Gestiunea Resurselor Umane, Managementul Serviciilor Sociale şi Managementul Serviciilor de Asistenţă Socială la nivel de master, în termeni de competențe necesare şi competențe disponibile pe piaţă. În baza studiilor realizate se va face ajustarea conţinutului şi formei a 5 programe de studiu prin livrarea a 9 module pilot pe parcursul a 2 luni (180 de ore), în care 210 studenţi vor aplica instrumente de testare ale curriculei modificate (conţinut, structură, tehnici de predare, material didactic, bibliografie).

În condițiile în care o instituție din Bihor sau Arad are o activitate relevantă pentru domeniile de studii dezvoltate prin proiect și este potențial angajator al absolvenților celor două universități, va fi invitată să ia parte la crearea și dezvoltarea Reţelei SocioPlus și a Parteneriatului în educație și formare inițială între Universități și mediul socio-economic.

Pentru dezvoltarea Rețelei SocioPlus și a Parteneriatului în educație și formare inițială între actorii relevanţi, Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Științe Socio-Umane, a invitat un număr de 17 instituții care au activități conexe domeniilor sociologie, asistență socială și resurse umane, în vederea semnării protocoalelor de colaborare. Evenimentul va avea loc în data de 9 octombrie 2014, începând cu ora 11:00, în clădirea PractiPass a Facultății de Științe Socio-Umane. Un eveniment similar va avea loc și la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, urmând ca la finalul acestor două evenimente cel puțin 20 de actori relevanți de pe piața muncii, din mediul public și privat, din cele două județe să alcătuiască rețeaua SocioPlus. Printre instituțiile invitate de către Universitatea din Oradea pentru a face parte din rețeaua de colaborare amintim: Primăria Oradea, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Administrația Socială Comunitară Oradea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, societăți private din domeniul resurselor umane și formare profesională și reprezentanți ai sectorului ONG.

Programul evenimentului va cuprinde prezentarea proiectului (date generale și rezultate obținute până la acest moment), descrierea activităților de colaborare (conținutul protocoalelor, a obiectivelor și atribuțiilor partenerilor semnatari), festivitatea de semnare a parteneriatelor. În încheiere, va avea loc o sesiune de dezbateri la care vor participa reprezentanții cu expertiză în domeniile sociologie și asistență socială ai instituțiilor partenere împreună cu reprezentanții mediului academic.

Din partea instituției organizatoare sunt așteptați să participe la eveniment: Prof. univ. dr. Constantin Bungău – rector al Universității din Oradea, prof. univ. dr. Floare Chipea – Decan al Facultății de Științe Socio-Umane, conf. univ. dr. Alina Roman – Decan al Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, în calitate de reprezentant al partenerului din cadrul proiectului și prof. univ. dr. Adrian Hatos - managerul proiectului.

  

Persoană de contact:

Director comunicare:  Adrian Pop, tel. 0744375959, e-mail pop.petru.adrian@gmail.com

Invitaţie