Înscrierile pentru studii universitare de licenţă încep luni, 8 septembrie 2014, exceptie Facultatea de Geografie, Turism şi Sport care va începe pe 15 septembrie 2014. 

Pentru studiile universitare de masterat depunerea dosarelor de concurs va începe din:

- 8 septembrie 2014 pentru Facultăţile de Drept, de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, de Ştiinţe, de Ştiinţe Economice, de Ştiinţe Socio – Umane, de Teologie Ortodoxă.

- 15 septembrie 2014 pentru Facultăţile de Arte, de Geografie, Turism şi Sport, de Inginerie Energetică şi Management Industrial, de Inginerie Managerială şi Tehnologică, de Litere, de Medicină şi Farmacie, de Protecţia Mediului.  

Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot gasi pe https://www.uoradea.ro/Admitere.

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi.

De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii.

 Taxele de admitere: 

- Înscriere – 150 Ron

- Contestaţii – 150 Ron

- Înmatriculare – 100 Ron

- Procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 Pentru sesiunea septembrie a concursului de Admitere 2014, Universitatea din Oradea oferă:

 - pentru studiile universitare de licenţă – 3608 de locuri din care 205 bugetate (din care 19 locuri pentru rromi). Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe https://www.uoradea.ro/Admitere+2014+-+Licenţă.

  - pentru  studiile universitare de masterat - 2410 de locuri din care 37 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe https://www.uoradea.ro/Admitere+2014+-+Master.   

Totodată, la cererea conducerii Facultatii de Inginerie Energetica si Management Industrial vă anuntam că există o ofertă generoasă la toate specializarile: Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie şi management (http://iemi.uoradea.ro/admitere.html).

 

Pentru studiile universitare de doctorat depunerea dosarelor de concurs va incepe din 8 septembrie 2014 pentru 140 locuri din care 123 locuri cu taxă, 7 locuri cu bursă şi 10 locuri fără bursă (din care 2 locuri sunt pentru tinerii de origine română din Republica Moldova), (http://www.uoradea.ro/Admitere+2014+-+Doctorat). 

Biroul de Comunicare

Nr. 95 din 05.09.2014