Detalii despre calendarele defalcate pe facultăți se pot găsi aici. Candidații își vor depune dosarele la secretariatele facultăților conform programului propriu al fiecărei facultăți. De asemenea, pentru afișarea rezultatelor și confirmări se va urmări calendarul propriu al facultății.

Taxele de admitere: 

-          Înscriere – 150 Ron

-          Contestații – 150 Ron

-          Înmatriculare – 100 Ron

-          Procesare dosar (pentru studenții străini) – 150 Euro

Pentru sesiunea iulie a concursului de Admitere 2014, Universitatea din Oradea oferă:

- pentru studiile universitare de licență 6152 de locuri din care 1600 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată aici.

- pentru  studiile universitare de masterat 3571 de locuri din care 750 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată aici.

 

Biroul de Comunicare

Nr. 84 din 11.07.2014