Un membru al Academiei Regale din Londra, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea

În cadrul unei ceremonii solemne, luni, Senatul Universităţii din Oradea a decernat profesorului Kenneth Thomas Victor Grattan, membru al Academiei Regale din Londra, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea. Între argumentele care motivează acest demers, menţionăm faptul că profesorul Kenneth Grattan este o personalitate marcantă a fizicii contemporane, cu realizări de excepţie în studiul laserilor şi a senzorilor optici, fiind socotit un adevărat deschizător de drum în organizarea cercetării fundamentale în acest domeniu tehnologic de vârf.

Un nou program de studii

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat înfiinţarea unui program nou de studii de licenţă – Comunicare şi Relaţii publice – în cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. Documentaţia întocmită în acest sens va urma cursul evaluării externe în vederea obţinerii autorizării provizorii de funcţionare.

Programe postuniversitare

Luni, Senatul Universităţii din Oradea a aprobat organizarea şi funcţionarea a două programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: Educaţie tehnologică, respectiv, Psihopedagogie specială, ambele gestionate de către Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic.

Acte de studii, eliberate în regim de urgenţă

În schimbul unei taxe de 200 de lei, absolvenţii Universităţii din Oradea pot obţine actele de studii (diplomă, supliment la diplomă) în cel mult şapte zile lucrătoare de la data solicitării. Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior precizează faptul că termenul de eliberare a actelor de studii completate „poate fi cel mult de 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea titlului ştiinţific de doctor”.

Încă o examinare. A treia!

Membrii Senatului Universitar au aprobat o solicitare a studenţilor din anii terminali de a putea susţine, în sesiunea de restanţe din vară sau toamnă, după caz, o a treia prezentare la examenele nepromovate. Studenţii aflaţi în asemenea situaţie vor achita o taxă de reexaminare. „Este o şansă în plus oferită studenţilor de a-şi putea finaliza studiile”, aprecia Răzvan Tau, preşedintele studenţilor în Senatul Universităţii din Oradea

Tichete de masă pentru mai multe persoane

La mijlocul lunii aprilie a.c., Senatul Universităţii din Oradea a decis acordarea, începând cu 1 iunie 2014, a unor tichete de masă pentru personalul cu venituri de până la 700 de lei net/lună, câştig calculat la nivelul anului 2013. De această măsură beneficiază 118 persoane, efortul financiar al instituţiei fiind de aproximativ 23000 de lei/lună. În temeiul unei solicitări a Sindicatului „Corpul profesoral universitar”, a altor evaluări şi propuneri venite din partea conducerii Senatului, luni a fost aprobată o corecţie a acestui plafon. Astfel, de la 1 iulie a.c. tichetele de masă vor fi acordate celor cu venituri de până la 800 de lei net/lună, plafon calculat în baza veniturilor realizate în 2013 şi confirmate prin fişele fiscale. Corecţia este determinată de faptul că salariul minim pe economie în iulie 2013 a fost de 800 de lei, ajungând în ianuarie 2014 la 850 de lei.

  

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

                 Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale

                     a Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 75 din 18.06.2014