În cadrul acestei întruniri se vor discuta modalităţi de adoptare şi implementare a standardelor EURACE la nivelul programelor de studii de licenţă⁄masterat, fiind invitat domnul profesor universitar Alexandru Borcea, preşedinte al „Asociaţiei Române pentru Industrie Electronică şi Software”.

Totodată, acţiunea menţionată va reprezenta şi o şansă de întâlnire şi discuţii între mediul academic din domeniu şi reprezentanţi ai companiei Rhode&Schwarz, care vor face prezentări de echipamente şi aparatură, de ultimă generaţie, pentru domeniile „comunicaţii mobile” şi „compatibilitate electromagnetică”.

 

                                                            

Director de Departament

Prof.dr.ing. Cornelia Gordan

B.C. Nr. 63 din 29.05.2014