Moderator al acţiunii ştiinţifice organizate de Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Complexul muzeul „Ţării Crişurilor” Oradea, a fost prof. univ. dr. Sorin Ş­ipoş, prorector al Universităţii din Oradea, care a dat cuvântul următorilor invitaţi: prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău - rector Universitatea Oradea, prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop - rector Universitatea „Babeş­–Bolyai”, Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Sorin Curilă - preş­edintele Senatului Universităţii Oradea, conf. univ. dr. Igor Ş­arov – decan al Facultăţii de Istorie ş­i Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, conf. univ. dr. Gabriel Moisa - prodecan, F. I. R. I. S. P. S. C., Universitatea Oradea, prof. univ. dr. Aurel Chiriac, Universitatea din Oradea şi directorul Muzeului „Ţării Crişurilor”, conf. univ. dr. Mircea Brie - director Departamentul de Relaţii Internaţionale, din cadrul F. I. R. I. S. P. S. C., Universitatea Oradea, prof. univ. dr. Ioan Zainea - director Şcoala Doctorală, F. I. R. I. S. P. S. C., Universitatea Oradea şi prof. univ. dr. Ioan Godea.

Toţi vorbitorii au evocat, prin cuvinte calde şi emoţionante, personalitatea profesorului universitar Barbu Ş­tefănescu. S-a prezentat fecunda activitate ştiinţifică a lui Barbu Ştefănescu ca profesor, muzeograf, om de ştiinţă şi specialist al lumii rurale româneşti de la sfârşitul evului mediu şi începutul modernităţii.

În continuarea evenimentului, prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca şi prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon,Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi au prezentat, pe scurt, cartea „Între Pâini” de Barbu ŞTEFĂNESCU.

În final, doamna conf. univ. dr. Florica Ştefănescu a mulţumit, în numele familiei, tuturor participanţilor la acest eveniment comemorativ.