Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei și al managementului cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.

Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare.

Au fost acceptate 56 de lucrări științifice, grupate în 6 secțiuni: Informatică aplicată în inginerie, Ingineria și protecția mediului. Ecologie, Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică, Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, Management, marketing și legislație în domeniul energetic și secţiunea Materiale și tehnologii. Dintre lucrările prezentate au fost premiate sau au obținut mențiune un număr de 39 de lucrări.

SERM STUDO 2014 s-a bucurat de prezența a peste 90 de participanți, din 7 centre universitare (Arad, Petroșani, Reșița, Târgu Jiu, Timişoara, Brașov și Oradea).

Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări.

Studenții energeticieni ai Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 15 lucrări științifice, dintre acestea două au fost distinse cu premiul întâi, având ca autori sau coautori pe Cheţiu Gabriel, Burescu Mariana, Abrudan Adriana, Nemeth Gabriela, Butari Iulian, Moldovean Gabriel și Lupuţi Alexandru; o lucrare a primit premiul al doilea, două lucrări premiul al treilea, iar o lucrare a obţinut menţiune.

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au participat şi la o competiţie sportivă, fie în calitate de jucători, fie de spectatori, precum şi la plimbări pe traseele montane din Stâna de Vale și împrejurimi.

La reușita manifestării a contribuit esențial comitetul studențesc de organizare, coordonat de Chețiu Gabriel (președinte), Chirea Vlad, Butari Iulian, Vese Cristian și alții.