Lectorii acestor cursuri sunt experţi în domeniul Managementului proiectelor, atât teoreticieni cât şi practicieni din Oradea cu experiență în elaborarea şi implementarea proiectelor.

Cursurile vor fi organizate în timpul săptămânii: orele 16:00 – 21:00 în perioada 18.05.2014 - 17.07.2014.

Taxa de participare la acest curs este de: 1100 de RON  care include:

·  100 de ore teorie, aplicații practice și ateliere, distribuite pe cinci module care acoperă tematica: Conceperea proiectelor – 25 de ore, Managementul proiectelor - 20 de ore, Gestiunea financiară a proiectelor – 20 de ore, Dezvoltare durabilă– 20 de ore, Elaborarea proiectului final – 15 ore,

·   Materiale didactice pentru modulele parcurse

Înscrierile la curs se pot face în  perioada 07.04.2014-16.05.2014 zilnic între orele 09:00 și 15:00 la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, Corpul F – sala F203. Candidații vor depune un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente:

- Fişa de înscriere

- Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2013);

- Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;

- Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată;

- Certificatul de naştere în copie legalizată;

- Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

- Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

- Curriculum Vitae.

 

Vă aşteptăm cu drag!

Conf. univ. dr. Maria - Madela Abrudan

Coordonator program

Pentru informaţii suplimentare:

Cercetător. Tomina Săveanu,

tel.: 0259-408798

e-mail: tsaveanu@uoradea.ro