Persoanele interesate au la dispoziţie următoarele opţiuni:

 

Nr. crt.

Facultatea

Denumirea P.P.F.D.P.C.

Număr de ore

Credite ECTS

Taxă de participare

lei

Contact

1

Facultatea de Științe Socio-Umane

Cercetarea fenomenelor educaționale

168

21

500

csas@uoradea.ro

2

Facultatea de Științe Socio-Umane

Managementul instituțiilor educative

203

25

500

csas@uoradea.ro

3

Facultatea de Științe Economice

Manager de proiect

100

10

1100

mabrudan@uoradea.ro

4

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Managementul și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și sănătate în Muncă

240

30

2100

bungau@uoradea.ro

5

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Management educațional

480

60

900

dpppd@uoradea.ro

 

La absolvire se eliberează un Certificat de atestare a competenţelor profesionale şi un supliment descriptiv aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Pentru detalii privitoare la perioadele de derulare precum şi alte informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul facultății care organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

 

B.C. Nr. 30 din 28 aprilie 2014