Au avut loc întâlniri cu rectorul Universităţii din Oradea (UO), prorectorii, grupul de autoevaluare, reprezentanţii studenţilor UO şi reprezentanţii studenţilor străini. La nivelul entităţilor academice echipa de evaluare EUA a efectuat vizite de evaluare la facultăţile Geografie, Turism şi Sport, Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Medicină şi Farmacie şi Construcţii şi Arhitectură, unde au avut loc întâlniri cu decanii, reprezentanţii personalului academic şi cu studenţii.

Au fost efectuate vizite de evaluare şi la două centre de cercetare: „Centrul de Studii Euroregionale” şi „Ingineria şi Managementul Sistemelor Integrate de Producţie şi Servicii – PRODUCTICA”.

Programul s-a încheiat cu prezentarea raportului oral. Acest raport cuprinde constatări şi recomandări cu referire la: Managementul Instituţional, Predare şi Învăţare, Cercetare, Contribuţia UO la dezvoltarea locală şi regională, Cultura Calităţii, Internaţionalizare şi Concluzii.

Este esenţial de menţionat că evaluarea internaţională realizată de EUA nu are scopul de a ierarhiza, clasifica sau reclasifica universităţile. Rolul este acela de a oferi o opinie de expert  independent, extern internaţional asupra modului în care obiectivele strategice sunt corelate cu resursele şi activităţile universităţii şi sunt reflectate prin actul managerial.

Evaluarea instituţională se desfăşoară prin Programul de Evaluare Instituţională în cadrul proiectului coordonat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) intitulat „Performanţă în cercetare, performanţă în predare. Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România”.

În termen de şase săptămâni Universitatea din Oradea va primi un raport final din partea EUA.

BIROUL DE COMUNICARE