Urmare a acestei întâlniri şi a vizitei în universitate, Excelenţa Sa a semnat în cartea de onoare a instituţiei, marcând prin impresii laudative vizita domniei sale.

Elementul central al vizitei l-a constituit conferinţa susţinută de Excelenţa Sa în faţa cadrelor didactice şi a studenţilor Facultăţii de Litere. Intitulată Identitate românească - cultură şi civilizaţie europeană, conferinţa a fost iniţiată ca fiind adresată studenţilor de la masteratul de cultură şi civilizaţie europeană din cadrul Facultăţii de Litere şi s-a bucurat de participarea a numeroşi studenţi şi cadre didactice de la toate specializările facultăţii. Discuţiile, întrebările adresate Excelenţei Sale au deovedit realul interes al studenţilor pentru problema abordată.

 

Prof.univ.dr. Florin Cioban, prodecan

 Facultatea de Litere

Afis conferinţă