Simpozionul organizat de Asociație împreună cu Biblioteca Universității din Oradea, în sala de conferințe a acesteia a stat sub simbolismul unui inspirat citat al corifeului: „Purtați-vă bine, pui de români, și nu uitați și pre Șincai !” Iată, deci, principala legătură dintre trecutul evocat și prezent. Manifestarea a fost gândită sub forma unei prezentări a biobibliografiei lui Șincai, primele și principalele date, cu caracter general, fiind prezentate de lect. Univ. dr. Radu Romînașu, cadru didactic al Departamentului de Istorie. Detaliile privind viața și activitatea, iar apoi despre operele șincaiene au fost prezentate de către reprezentanții Asociației, Marius Deaconu (student în anul II) și, respectiv, Cristian Culiciu (masterand în anul I). În primul caz, accentul a căzut mai degrabă pe legăturile dintre biografia autorului și Oradea, iar în cel de-al doilea, pe studiile sale, influența acestora asupra operei, iar apoi legătura dintre contextul istoric și social și lucrările lăsate.

Totodată, din dorința de a coopta viitoarele generații de studenți, la manifestare a fost invitată o clasă de elevi de la CN „Mihai Eminescu”. În cazul lor, ideea de bază a fost nu atât sincronizarea temei cu cea pe care, în această perioadă, o abordează la clasă, cât mai ales suplimentarea informațiilor pe care aceștia le dețin. Pe lângă acestea, din dorința de a familiariza elevii nu doar cu modul de desfășurare a unui eveniment științific studențesc, ci și cu viața universitară în general, luând cuvântul, (în deschiderea simpozionului) conf. univ. dr. Simona Trip, prorector al Universității, i-a îndemnat pe elevii prezenți să gândească bine direcția pe care doresc să se dezvolte profesional, recomandând pentru aceasta urmarea studiilor la facultățile Universității din Oradea.