La sesiunea finală de informare și mediatizare în scopul diseminării rezultatelor finale obţinute au participat studenţi, cadre didactice, partenerii proiectului şi firmele partenere implicate. În deschiderea întâlnirii au vorbit despre rezultatele managerul de proiect, prof.univ.dr. ing. Cornelia Gyorodi: „Suntem bucuroşi să anunţăm că toţi indicatorii au fost atinşi. 212 studenţi au fost instruiţi şi consiliaţi în carieră. Au fost realizate două studii de bună practică. O altă realizare extrem de importantă pentru colectivul care s-a implicat în acest proiect este obţinerea de către 43 de studenţi a unui loc de muncă în urma realizării stagiilor de practică.”

Managerul, prof.univ.dr. Cornelia Gyorodi, i-a felicitat pe toţi studenţii participanţi pentru responsabilitatea cu care şi-a îndeplinit sarcinile dând apoi cuvântul unuia dintre partenerii proiectului, Emilia Bradea, Romarketing SRL: „Scopul nostru a fost de a oferi partea de formare a studenţilor şi să sprijinim proiectul pe partea de promovare şi mediatizare. Pot să spun că a fost o colaborare de succes.”

Cel de-al doilea partener, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, a fost reprezentată la întâlnire de directorul economic, Mina Giurea: „Dispunem de baza de date cu firmele de profil şi astfel am putut veni în sprijinul bunei derulări a proiectului, care a fost promovat şi în revista CCI Bihor şi în mediul de afaceri. Colaborarea a fost una deosebită  care a decurs foarte bine.”

Prof.univ.dr. Doina Zmaranda,  a vorbit despre activităţile din proiect oferind o oglindă detaliată a acestora: „Proiectul a pus bazele realizării unui cadru de parteneriat ȋntre Universitatea din Oradea şi firme de profil din Oradea şi judeţul Bihor pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Activitatea desfăşurată ȋn cadrul proiectului a creat premizele pentru integrarea calitativă şi performantă a studenţilor participanți în piaţa muncii prin lărgirea şi diversificarea de colaborări cu mediul economic şi prin promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu firme din domeniu.

În cadrul proiectului au fost obținute rezultate deosebite, care se reflectă atȃt în indicatorii atinși cȃt și în activitatea concretă desfăşurată, beneficiind de implicarea și aprecierea atȃt a studenților cȃt și a tutorilor de practică.

Din punctul de vedere al indicatorilor atinși de la începutul perioadei de implementare a proiectului, 212 de studenți au beneficiat de serviciile de consiliere și orientare profesională precum şi de sprijin sub formă de subvenții și au efectuat stagiul de practică în cadrul a 21 de firme partenere. De asemenea, studenții au avut şi au acces la resursele diseminate prin intermediul site-ului proiectului: www.practing.ro, precum şi acces la platforma dedicată http://practing.ro/recruiter/.

În plus, dincolo de însuşirea unor abilități practice aplicate ȋn domenii specifice, proiectul a reprezentat un punct de susţinere al studenţilor în demersul de angajare într-o organizaţie, un număr însemnat de studenți găsindu-şi un loc de muncă ca urmare a efectuării stagiului de practică în cadrul proiectului.

În contextul european al cerinţelor de dezvoltare mai eficientă a capitalului uman existent, ȋncă de pe băncile şcolii, proiectul a contribuit la dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor practice necesare pentru realizarea unei cariere ȋn domeniul ingineresc, asigurând o modalitate de creştere a competivităţii şi corelarea educaţiei cu piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

Astfel, proiectul a adus certe beneficii la nivelul tuturor celor implicaţi: la nivelul universităţii, proiectul a pus bazele unei metodologii de organizare şi abordare a activităţii de practică; la nivelul mediului economic, a fomat de capital uman calificat în cadrul firmelor partenere, facilitând şi lărgind astfel colaborarea Universităţii din Oradea şi dezvoltarea de parteneriate cu industria de profil; pentru studenţi, a asigurat oportunităţi sporite de inserţie pe piaţa muncii prin corelarea învăţării cu activităţi practice.

 

Manager de proiect: prof. univ. dr. ing. Cornelia Gyorodi

Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute accesȃnd www.practing.ro.

Persoana de contact: E-mail: cornelia.gyorodi@practing.ro;

Tel.: 0259408769; 0724212888