Moderatorul întâlnirii a fost lect. univ.dr. Florin SFRENGEU, directorul Departamentului de Istorie, care a reliefat activitatea Departamentului. În continuare a luat cuvântul prof. univ. dr. Ion ZAINEA, directorul Şcolii Doctorale în istorie, din cadrul Universtităţii din Oradea, care a prezentat, pe scurt, profesorii conducători de doctorat ai Şcolii, care au adus prestigiu Universităţii.

La propunerea doamnei inspector de specialitate dr. Elisaveta Roşu s-a ţinut un moment de reculegere în memoria profesorului Barbu Ştefănescu, fostul director al Şcolii Doctorale pe Universitate.

În intervenţia sa, prof. univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, în calitate de prorector responsabil cu cercetarea, s-a referit la realizările Universităţii orădene, sub raportul  publicaţiilor şi a subliniat importanţa unor întâlniri periodice a cadrelor didactice din mediul universitar cu cele din preuniversitar.

Inspectorul de specialitate Elisaveta ROŞU a apreciat  iniţiativa universităţii şi a insistat asupra necesităţii îmbunătăţirii statutului disciplinei istorie în şcoli şi licee, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, acesta fiind minimalizat, deşi are rolul cel mai important în cultivarea spiritului patriotic.

Conf. univ. dr. Gabriel MOISA, prodecanul facultăţii, a apreciat realizările departamentului şi a formulat câteva consideraţii despre cercetare istorică, cercetare supusă în mod inerent imixtiunilor regimurilor politice.

Prof. univ.dr. Antonio FAUR, redactorul-şef al revistei Departamentului de Istorie, a insistat asupra conţinutului acestui anuar, pe care a reuşit să-l introducă în baza de date internaţională EBSCO. Totodată, i-a invitat pe profesorii de istorie să colaboreze cu lucrări ştiinţifice originale la Analele Univesităţii din Oradea. Fascicola Istorie-Arheologie.

În finalul primei părţi au fost înmânate diplome din partea Universităţii, dnei inspector Roşu (doctor în istorie al universităţii), de către prof. univ.dr. Constantin Bungău, rectorul Universităţii din Oradea, care a accentuat asupra importanţei colaborării cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi a exprimat mulţumiri pentru modul cum este înţeleasă aceasta.

Au fost premiaţi şi profesorii de istorie din liceele bihorene care au obţinut gradul I şi II. În sală, alături de membri Departamentului de Istorie au fost prezenţi profesori de istorie de la licee din Oradea, Beiuş, Marghita, Şuncuiuş şi alte localităţi.

Seara s-a încheiat cu un moment artistic, realizat de Facultatea de Muzică.