În calitate de membru EU GREEN, Universitatea din Oradea nu a putut să lipsească din acest proiect ce abordează un subiect vital, de care depinde chiar viitorul vieții pe Pământ.

Sub îndrumarea prorectorului prof. univ. dr. Mariana Mureșan - manager al pachetului de lucru WP5 „ENGAGEMENT”, din cadrul proiectului EU GREEN, și sub coordonarea științifică a conf. univ. dr. Emilia Pantea - specialist al Universității din Oradea în tehnologii de protecție a apei, studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Protecția Mediului, Departamentul de Ingineria Mediului au participat în perioada 03 - 07 iunie la o serie de acțiuni dedicate apei.

Agenda verde

Săptămâna EU GREEN „WATER RESILIENCE” a deputat în ziua de 3 iunie 2024 cu o vizită la stația municipală de epurarea a apelor uzate Oradea. Activitatea și-a propus să sublinieze importanța tratării eficiente a apelor uzate, pentru menținerea calității apei și a conservării surselor de apă.

A doua zi, conf. univ. dr. Cristian Domuța, cadru didactic al Facultății de Protecția Mediului, a susținut prezentarea cu tema „Managementul apei în contextul schimbărilor climatice din România”. Prin această prezentare „ne-am dorit să punem în discuție strategii de adaptare a practicilor de gestionare a apei la provocările generate de schimbările climatice”, au precizat organizatorii. A urmat conferința susținută de comisarul Monica Crișan, de la Garda Națională  de Mediu – Comisariatul Județean Bihor, cu titlul: „Către o Europă rezilientă în domeniul apei”. Prin discuțiile purtate la final, participanții au încercat „să exploreze contextul european, mai larg, al rezilienței surselor de apă, subliniind necesitatea eforturilor de colaborare pe întregul continent pentru protejarea lor”, a explicat comisarul Monica Crișan.

La rândul lor, conf. univ. dr. Carmen Ghergheleș și lect. univ. dr. Dana Marele au susținut prezentarea științifică „Utilizarea apelor uzate geotermale în culturile hidroponice”. O abordare inovatoare ce „demonstrează modul în care sursele alternative de apă pot fi utilizate pentru a sprijini agricultura durabilă”, după cum au afirmat cele două cadre didactice ale Universității din Oradea.

Simpozionul științific studențesc „Protecția mediului – prezent și viitor”, desfășurat în data de 6 iunie 2024, în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului, Facultatea Protecția Mediului, și-a axat dezbaterile pe problemele apei și cele legate de reziliența acestei resurse. De asemenea, au fost abordate, din aceeași perspectivă, teme ce privesc: agricultura și sursele de apă, poluarea și depoluarea apei, protecția mediului urban, apa și schimbările climatice, zonele protejate, sursele curate de energie, monitorizarea mediului – inclusiv a surselor de apă și flora sălbatică în fitoterapie. „Toate aceste subiecte subliniază, în mod colectiv, abordarea multifațetată de care avem nevoie pentru a obține reziliența apei și a surselor lichidului vital vieții”, au menționat organizatorii.

Un proiect dedicat vieții

În 7 iunie 2024, la Colegiul Național „Octavian Goga” din Marghita și pe platforma industrială Stilo Evora, din oraș, s-a desfășurat atelierul de lucru cu tema: „Aplicarea tehnicilor durabile de tratare a nămolurilor provenite din stațiile de epurare a apelor uzate din industria petrolieră utilizând materiale ecologice indigene”. În cadrul acestui atelier, elevilor dar și invitaților din mediul privat și de stat, le-au fost prezentate soluții tehnice de depoluare și reabilitare a terenurilor contaminate cu produse chimice aplicate de unul dintre cei mai importanți agenți economici la nivel național, cu o bogată experiență în acest domeniu, STILO Evora SRL Marghita. „Cu această ocazie, a avut loc și lansarea proiectului cu tema: „Studiu privind aplicarea unor tehnici sustenabile pentru remedierea nămolurilor cu conținut de substanțe periculoase, prin utilizarea unor materiale ecologice indigene”, realizat printr-un parteneriat al: Universității din Oradea - Facultatea de Protecția Mediului, Stilo Evora SRL Marghita, Zeolites Production SRL Cluj Napoca, Stilo Monitoring SRL Marghita. Acest parteneriat are ca obiectiv principal identificarea celor mai bune tehnici de remediere a nămolurilor cu conținut de substanțe periculoase, provenite de la stații de epurare a apelor uzate din industria petrolieră, cu posibilitatea valorificării acestuia pentru restaurarea și reabilitarea terenurilor afectate de secetă și deșertificare. Participanții au putut vedea lotul de cercetare, au cules informații utile și au înțeles mai bine că protecția mediului constituie o prioritate în vederea conturării unei societăți durabile”, spune conf. univ. dr. ing. Emilia Pantea, de la Universitatea din Oradea.

Ce spun studenții?

Studenții Universității din Oradea, prezenți la eveniment, mărturisesc că au avut numai de învățat din această experiență.

„Mi-a plăcut foarte mult vizita la stația de epurare din Oradea și vizita la firma Stilo Evora, din Suplacul de Barcău. La stația de epurare din Oradea am avut ocazia să vedem practic cum arată o instalație de epurare și care sunt etapele prin care trece apa uzată menajeră și industrială colectată din municipiul Oradea, până în stadiul în care poate fi evacuată în Crișul Repede, respectând anumite norme legislative. La Colegiul «Octavian Goga», din municipiul Marghita, împreună cu elevii colegiului, am avut ocazia să participăm la un eveniment unde am învățat care sunt cele mai bune soluții pentru remedierea nămolurilor periculoase, de la profesorii de la Facultatea de Protecția Mediului din Oradea și de la reprezentantul societății Stilo Evora SRL Marghita. La final, am vizitat și punctul de lucru al firmei, aflat în Suplacul de Barcău, unde am putut vedea laboratoarele, echipamentele, utilajele și procesele de bioremediere a deșeurilor periculoase”, spune studenta Mihaela Ioncu.

La rândul său, studentul Simionaș Marius afirmă că: „Din participarea la aceste evenimente pot spune ca am acumulat cunoștințe noi și că am descoperit perspective de carieră la care nu mă gândisem până acum. Am fost plăcut surprins de colectivul dinamic și de oamenii întâlniți, gata să răspundă întrebărilor noastre. Personal, consider că diversitatea activităților organizate reprezintă o importantă parte din perioada în care pregătirea mea și a colegilor mei a fost prioritară pentru cadrele didactice, cărora doresc să le mulțumesc în numele tuturor colegilor.
Îmi doresc ca, și în viitor, să mai organizați astfel de activități, pentru că observația este cea mai bună practică a cursurilor predate”.

„As putea să spun multe despre cât de utilă a fost experiența din săptămâna aceasta, mi-au plăcut temele abordate la webinar și podcast-ul de calitate care ar fi bine sa continue. Consider că prind bine generațiilor noastre acest gen de cursuri, cu interacțiunea mai multor persoane de specialitate și dedicate. Trăgând o concluzie scurtă, pot spune că a fost o săptămână de călătorii, călătoria, în definiția mea, este reprezentată de mărirea orizontului de cunoaștere, dezvoltare, învățare și relaxare, în același timp”, afirmă Alexa Leucea și ea studentă a Universității din Oradea.

„Aplicația la care am participat a avut un impact pozitiv asupra mea ca viitor profesionist. Informațiile furnizate de organizatori, felul în care au fost expuse și, apoi, completate și clarificate practic aspecte legate de calitatea apei, vin să îmbogățească bagajul de cunoștințe dobândite în anii de facultate. Experiența în sine a dus un plus în pregătirea mea profesională. Sunt recunoscătoare pentru șansa de a participa la aceasta aplicație”, spune Ioana Laza – Pintican.

Parteneri ai Universității din Oradea, în organizarea evenimentelor reunite sub titlul „WATER RESILIENCE” au fost: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Colegiul Național „Octavian Goga” din Marghita, Compania de Apă Oradea SA, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bihor, Stilo Evora SRL - Marghita, Stilo Monitorig SRL – Marghita și Zeolites Production SRL – Cluj Napoca.

EU GREEN, prezent!

Universitățile partenere din cadrul Alianței EU GREEN au marcat și ele evenimentul Săptămâna EU GREEN „WATER RESILIENCE”.

Între 3 și 11 iunie 2024, Universitatea Extremadura a derulat o serie de activități, inclusiv discuții purtate de cercetători și vizite la stațiile de tratare a apei, menite să implice publicul larg în problematica apei și a rezilienței resurselor acesteia. „Evenimentele noastre au contribuit la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța tratării apei și a eforturilor de conservare”, subliniază organizatorii spanioli.

La Universitatea din Parma a avut loc, în 5 iunie 2024, workshop-ul „Transformări ecologice, etică și practică în științele umaniste ale mediului” – un studiu de caz cu accent pe râul Po, din Italia. Evenimentul științific a „evidențiat importanța culturală și de mediu a cursurilor de apă și rolul acestora în modelarea ecosistemelor rezistente”.

În Irlanda, la Atlantic Technological University (ATU), s-a desfășurat dezbaterea cu tema „Către o Europă rezilientă”, cu accent pe  politicile și practicile necesare în vederea consolidării rezilienței resurselor de apă de pe întregul continent, încurajându-se dialogul între experți și părțile interesate.

Toate evenimentele desfășurate sub titlul „WATER RESILIENCE” subliniază angajamentul instituțiilor academice din cadrul Alianței EU GREEN de a susține și promova prin cercetare, acțiuni concrete și implicarea cetățenilor europeni, reziliența și durabilitatea resurselor de apă. Universitățile membre în Alianța EU GREEN aliniindu-se astfel la obiectivele mai ample ale Săptămânii verzi a Uniunii Europene, de a încuraja inițiativele ecologice și gestionarea mediului de pe întregul continent. „Concentrându-se pe practici inovatoare, management durabil și implicare publică, aceste evenimente contribuie semnificativ la eforturile continue de îmbunătățire a rezilienței resurselor de apă în fața schimbărilor climatice și a provocărilor de mediu”, subliniază cei care au coordonat aceste activități la nivelul Alianței EU GREEN.

 

Biroul Comunicare

Image  

Image  

Image  

Image