Acesta este coordonat de către Șef lucrări dr.ing. Mircea – Nicolae Arion.

Proiectul vizează susținerea capacității instituționale pentru cercetare și inovare prin implementarea practicilor științei deschise și aplicarea în tehnologii emergente. De asemenea asigură suportul necesar pentru continuarea activității de excelență în cercetarea multidisciplinară, contribuind la satisfacerea nevoilor prezente identificate în domeniile energiei și mobilitate, mediu, eco-tehnologii și sănătate. Infrastructura de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea este utilizată pentru realizarea activității de cercetare de excelență în domeniile inginerie electrică, mecanică, fizică, chimie, protecția mediului, medicină s.a., asigurând atragerea și implicarea în activitatea de cercetare a tinerilor absolvenți, doctoranzilor și cadrelor didactice. Proiectul propus reprezintă o oportunitate pentru creșterea calității cercetării inovative, dar şi pentru rezolvarea unor teme de cercetare de interes venite din partea industriei și a mediului economic.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

Ob. 1. Asigurarea continuității activității de cercetare de excelență pentru dezvoltarea sustenabilă în toate activitățile Universității.

Ob. 2. Asigurarea desfășurării activității de cercetare de excelență prin achiziția de servicii de mentenanță, calibrare, testare și pentru îmbunătățirea echipamentelor utilizate în activitatea de cercetare.

Ob. 3. Susținerea cercetării inovative prin modernizarea infrastructurii de cercetare.

Ob. 4. Implementarea practicilor specifice științei deschise cu accesul liber la infrastructura de cercetare.

Ob. 5. Atragerea către activitatea de cercetare a unui număr cât mai mare de absolvenți care să devină doctoranzi, cu aplicarea competențelor și a egalității de gen.

Ob. 6. Susţinerea publicării rezultatelor cercetării în publicații de specialitate indexate în bazele de date internaționale.

Bugetul total al proiectului este de 468.861 lei (din care 328.000 lei finanţare UEFISCDI şi 140.861 lei cofinanţare UO).

Echipa de implementare a proiectului are în componenţă cadre didactice, conducători de doctorat şi doctoranzi din cadrul Universităţii din Oradea.

Biroul de Comunicare

Image