Evenimentul este marcat de către profesorii, studenții și absolvenții germanisticii printr-un simpozion la care sunt invitați reprezentanți ai corpului profesoral, decanul fondator al specializării și profesori din școli și licee cu predare a limbii germane.

Simpozionul celebrează atât rezultatele palpabile ale muncii echipelor de pedagogi ce s-au perindat la catedra de limba și literatura germană – invitați de-a lungul timpului de la universități precum Babeș-Bolyai, Timisoara, Rostock și Debrecen –cât și donatorii care au susținut cu fonduri de carte procesul de studiu al generațiilor de studenți.

 

Catedra de limba si literatura germană din

Departamentul de Franceză-Germană

BC Nr. 182 din 10.12.2013

 

Zum 20. Jubiläum der Großwardeiner Germanistik

Programm

11.12.2013

  1. Uhr, C010, Campus

                       

 

  • Begrüßung/Deschidere
  •  Zur Geschichte der Germanistik

an der Universität Oradea/Despre istoria germanisticii la Universitatea din Oradea (lect. dr. Veronica Buciuman)

  • Emeritierte Professoren und akademische Mitarbeiter

(lect. dr. Orlando Balas)/Profesori emeriti si colaboratori academici

  • Unsere Studenten-Generationen/Generatiile noastre de studenti
  • Unsere Gönner (Spenden für die Germanistik Bibliothek)/

Donatori  (Donațiile pentru biblioteca de germanistică)