Din cadrul Universității din Oradea s-au înscris 13 facultăți, (din cele 15 existente) ce vor fi reprezentate prin studenți, masteranzi și doctoranzi, prin susținerea de referate și alte prezentări legate de tema simpozionului. Lucrările prezentate vor fi publicate mai apoi într-un volum special al Revistei Principii.

Printre obiectivele simpozionului se numără:

  • Formarea unei imagini de ansamblu asupra realității învățământului universitar și nu doar din România, din perspectiva studentului/masterandului/doctorandului.
  • Identificarea problemelor reale ce împiedică perfecționarea și calitatea învățământului superior.
  • Rolul organizațiilor studențești.
  • Aflarea unor soluții din partea studenților/masteranzilor/doctoranzilor.
  • Rolul școlilor de vară, a schimburilor de experiență (programul ERASMUS), a practicii de specialitate și a activităților studențești de cercetare științifică.

Revista Principii organizează în fiecare an un simpozion national, o serie de conferințe și seminarii, precum și seri de filme documentare sau alte evenimente cultural – științifice. Principalul obiectiv al revistei este promovarea Universității din Oradea prin activitatea cultural – științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul ei.

 

Persoane de contact:  Mihai Cionca – 0740978914

                                    Paul Țop – 0747238762

e-mail: revistaprincipii@yahoo.com

BC Nr. 181 din 10.12.2013

Afiş