La sesiunea în plen va susține o prelegere Excelența Sa, Doru Costea, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară Chineză. 

La eveniment şi-au anunţat participarea 55 de cadre didactice, cercetători și doctoranzi, specialişti în domeniul dreptului, al studiilor europene și sociologiei, care vor dezbate problematica cooperării transfrontaliere.

Chiar dacă observăm o preocupare constantă atât a Consiliului Europei cât și a Uniunii Europene, problematica cooperării transfrontaliere este destul de eterogenă în înţelegerea și în aplicarea acesteia la nivelul colectivităților din spațiul frontalier. Din această cauză, dezbaterile propuse în cadrul evenimentului internaţional au în vedere următoarele obiective: realizarea de legături directe între cercetările fundamentale legate de cooperarea transfrontalieră şi realitățile existente în spaţiul frontalier; crearea de sinergii între cercetătorii din spaţiul carpatic şi cei care pun în aplicare politici de cooperare transfrontalieră; dezvoltarea şi analiza modelelor teoretice care pot fi realizate în spaţiul frontalier din Euroregiunea Carpatica, precum şi analiza dihotomică dintre acestea şi cele care funcţionează în cadrul spaţiului euroregional. De asemenea, se are în vedere analiza gradului în care modelele de dezvoltare frontalieră existente mai răspund nevoilor comunităţilor frontaliere.

Tema centrală, Cooperarea transfrontalieră – modele de bune practici în Regiunea Carpatica, va fi analizată din două perspective: Modele de bune practici privind cooperarea transfrontalieră realizate în cadrul Euroregiunii Carpatica și Dezvoltarea de reţele transfrontaliere de cercetare între universităţile din Euroregiunea Carpatica în cadrul a trei paneluri specifice (drept, studii europene și științe sociale).

Conferinţa face parte din cadrul proiectului european de cercetare Jean Monnet, “The border, a space of innovation and cooperation in the European Union” (Frontiera, un spaţiu al inovării şi cooperării în Uniunea Europeană), care se desfăşoară în perioada septembrie 2011 – august 2014, titular, lector univ. dr. Adrian-Claudiu Popoviciu, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Mai multe detalii legate de acest eveniment pot fi consultate pe pagina conferinţei, www.eucrossborderlaw.eu.

 

Vă aşteptăm,

Lector univ. dr. Adrian-Claudiu POPOVICIU

Titular Modul Jean Monnet