Participanții orădeni sunt studenți în anul IV, la programul de studiu „Ingineria Sistemelor Electroenergetice” și au fost însoțiți de 3 cadre didactice coordonatoare. Scopul declarat al simpozionului a fost acela de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute pe parcursul pregătirii profesionale. Studenții noștri au elaborat 7 lucrări științifice, încadrate în secțiunea „Inginerie electrică și energii regenerabile” și în cea de „Informatică aplicată”. Comisiile de evaluare au apreciat rezultatele cercetărilor studenților acordându-le următoarele premii: studentul Tamas Kubola - premiul I, studenta Adriana Abrudan - premiul II și premiul III, respectiv mențiune pentru lucrarea susținută de studenta Gabriela Nemeth.

În completarea acțiunilor specifice Simpozionului EMING 2013, Departamentul de Inginerie Energetică al Universității orădene a organizat vizitarea, în scop didactic, a unor obiective energetice etalon, aflate în apropierea locurilor de deplasare. Au fost vizitate câmpul de generatoare eoliene din zona Oravița-Moldova Nouă și amenajarea hidroenergetică Porțile de Fier I.

Conducerea Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial

BC Nr. 174 din 04.12.2013