Domnul profesor Viorel Faur a vorbit auditoriului despre participarea românilor bihoreni la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, explicând modalitatea de alegere a celor care au reprezentat Bihorul la memorabilul eveniment istoric desfăşurat la 1 decembrie 1918. De asemenea, istoricul a făcut o incursiune interesantă în istoriografia problematicii abordate, punctând şi o  serie de evenimente tragice care s-au petrecut în mai multe sate româneşti bihorene în primele luni ale anului 1919.

A urmat intervenţia domnului Radu Românaşu, care a prezentat în faţa publicului alcătuit din studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice universitare alte aspecte referitoare la înfăptuirea unităţii statale româneşti. A ţinut să sublinieze faptul că Unirea românilor s-a realizat în cadrul unui proces complex, început cu înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească la 1859 sub Alexandru Ioan Cuza, a continuat apoi prin cucerirea independenţei de stat a României sub Carol I, pentru a se încheia în acest moment, cel al zilei de 1 Decembrie 1918, când unitatea românească s-a desăvârşit. În final, a vorbit despre ideea de naţionalism, care nu este altceva decât un sentiment firesc, nepervertit de vreo ideologie politică. Naţionalismul cultural-spiritual nu are nimic în comun cu ura, intoleranţa şi xenofobia. Naţionalismul care îşi pierde temeiurile moral-spirituale se poate transforma în rasism sau şovinism. Împotriva acestora trebuie dusă o luptă hotărâtă.

 

Organizator principal: lect. univ. dr. Florin Sfrengeu