În cadrul evenimentului doamna conf.univ.dr. Agnes Nagy, membru al Consiliului de Administraţie al BNR va susţine prelegerea publică cu tema „Stabilitatea financiară- provocare la nivel European”, care va fi urmată de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri. Deschiderea va fi marcată de cuvântul domnului prof. univ. dr. Constantin Bungău, rector al Universităţii din Oradea.

La manifestare vor participa cadre didactice şi studenţi ai Universităţii din Oradea, reprezentanţi ai BNR, reprezentanţi ai comunităţii de afaceri locale, mass media.

Proiectul ”BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”, parte a activităţii de comunicare externă a BNR se adresează studenţilor, masteranzilor şi cursanţilor şcolilor doctorale având ca obiectiv general îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul universitar, a activităţii băncii centrale, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor acesteia în economia românească. În suita proiectelor de sprijinire a educaţiei financiare, ”BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”, lansat în 2009 cu 4 universităţi partenere şi 120 de participanţi, s-a dezvoltat, ajungând astăzi la un parteneriat cu 22 de universităţi şi peste 1100 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi care au beneficiat de prezentările lectorilor BNR.