Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin implementarea unor programe doctorale competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate transnațională crescută, inclusiv prin facilitarea obținerii de diplome în cotutelă, bazate pe sprijin financiar consistent și menite să facă din cariera de cercetare o opțiune mai atractivă, determinantă pentru societatea bazată pe cunoaștere.

Coordonatorul proiectului a fost Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice, iar partenerii în proiect, alături de Universitatea din Oradea au fost: Universitatea ”Lucian Blaga” Sib iu; Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad; Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS); Universitatea ”Titu Maiorescu” Bucuresti; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie                 "Cantacuzino" Bucuresti; S.C.SIAT S.A.

            Institutul academiei, împreună cu ARACIS, Institutul Cantacuzino și firma privată, au  fost alături de cele patru universități în vederea sprijinirii activității de cercetare a celor 45 de doctoranzi din domenii diferite, precum economie, drept, medicina, agronomie etc.

Pe parcurcursul celor trei ani de proiect s-au dezvoltat rețele și parteneriate pentru cooperare, baze de date privind programele doctorale, s-au realizat mobilități transnaționale, schimburi și abordări integrate de bune practici, vizite de studiu, conferințe naționale și internaționale, workshop-uri, au fost publicate cercetări științifice inter-pluri-transdisciplinare, cursuri pentru doctoranzi, s-au definitivat curricule emergente cu caracter interdisciplinar.

Experții Universității din Oradea au susținut doctoranzii în referențierea și publicarea rezultatelor cercetării lor în reviste B+ ale universității, au contribuit la extinderea reţelei naţionale de cercetare multiplă "Habemus Panis", au organizat în cadrul proiectului o conferința internațională și una națională, patru workshop-uri, un atelier de creație și două vizite de studiu ale doctoranzilor cu diferite aplicații practice și au publicat un curs pentru doctoranzi.

Valoarea totală a proiectului a fost de 16.814.287.00 lei, dintre care  1.107.217,50 lei au fost alocați Universității din Oradea.

Toți cei implicați în proiect: doctoranzii, echipa managerială, experții în activități didactice și de cercetare, experții pe termen scurt și personalul administrativ au contribuit la finalizarea proiectului şi la atingerea obiectivelor propuse și a indicatorilor.

 

Sef lucr.dr. Adriana Petrus