OMAGIU PENTRU CONFERENȚIAR UNIVERSITAR DOCTOR PAVEL CHERESCU

  S-a stins din viață conferențiarul universitar al Facultății de teologie ”VasileComan” de la Universitatea din Oradea, și mulți ani membru al   Senatului Universitar, diaconul,  fostul deputat și prietenul tuturor, Pavel Cherescu.

  A fost un excelent cunoscător al Bisericii Ortodoxe Române și formator de  competențe în această direcție. 

  Ședința de Senat a început cu un moment de reculegere in memoriam      PAVEL CHERESCU.

 

 

O AGENDĂ DIVERSĂ A DELIBERĂRILOR DIN SENATUL UNIVERSITAR

Reunit în şedinţă ordinară, Senatul Universităţii din Oradea a dezbătut luni, 25 noiembrie 2013, o arie problematică diversă şi relevantă pentru provocările și sarcinile curente ale Universității. Ședința de Senat a avut pe Ordinea de zi, în total, 21 de puncte. Cele mai viu dezbătute au fost cele legate de: Raportul Ordonatorului de Credite, Linia de credit pentru co-finanțarea participării la Programele de cercetare finanțate din Fondurile Europene – 15 milioane lei, Regulamentul de ordine interioară, câteva proiecte de dezvoltare și o prelungire de activitate la Facultatea de Științe Economice.

În grupajul alăturat, detaliem câteva dintre subiectele de interes mai larg.

RAPORTUL ORDONATORULUI DE CREDITE

Rectorul Universității din Oradea, d-l prof.univ.dr.ing. Constantin Bungău, a răspuns cererii Președintelui Senatului de a raporta organului împuternicit de lege cu această funcție, Senatul, situația finanțării Statelor de funcții, a asigurării funcționării universității. Rectorul a abordat finanțarea împărțind în două anul universitar, în funcție de anul financiar. Domnia sa și-a concentrat raportarea până la data de 31 decembrie curent, urmând ca, mai departe, până la finele anului universitar, situația să fie prezentată când vor exista datele necesare.

Rectorul a prezentat o situație care poate fi rezumată astfel: există o solicitare din partea MEN de a se înainta, de către Universitate, o propunere de buget rectificat care să includă soldurile iniţiale (economii din anii precedenţi) şi care ar permite acoperirea statelor de funcții până la finele anului 2013.

Măsurile luate de Rectorat de supraîncărcare a normelor – până la limita admisă de lege – a condus la o economie de 3 milioane lei a spus Rectorul și a repetat și d-l prorector Ioan Gheorghe Țara.

Cu aprobările și cu măsurile deja luate, nu există loc pentru îngrijorări în anul financiar curent – a raportat Rectorul, completat generos la acest subiect de prorectorul responsabil cu managementul financiar, prof. univ. dr. Ioan Gheorghe Țara.

Domnul Președinte al Senatului, prof. univ. dr. ing. Sorin Curilă a pus punctul pe i: „Ce va fi în a doua parte a anului universitar, în primăvara lui 2014?”

Pentru noul exercițiu financiar, 2014, nu există date suficiente pentru a se face predicții, a fost răspunsul ferm al Rectorului. Interpelările au fost punctuale, uneori, acide.

S-a vorbit, din nou, de restructurare. S-au propus măsuri disparate din sală. Cea mai importantă măsură propusă, venită din partea Rectorului, a fost de reducere a cheltuielilor pe programe de studii. Nu s-a discutat în termenii unui proiect de relansare a Universității, ci doar de eforturile necesare pentru a ajunge la echilibrul financiar.

Preocupat de această a doua parte a anului universitar, Președintele Senatului a cerut un nou raport privind perioada menționată și a solicitat conducerii executive să-și facă din aceasta o prioritate.

Asigurarea unei linii  DE CREDIT PENTRU A SUSȚINE PROIECTELE EUROPENE

Rectorul a anunțat că împrumutul contractat anterior de Universitate a fost restituit integral. Universitatea nu are datorii bancare. Linia de credit rămâne deschisă – conform contractului inițial – încă doi ani.

A propus Senatului universitar deschiderea unei alte linii de credit – negociată în condiții avantajoase – pentru a asigura cash flow-ul necesar derulării proiectelor europene. Garanțiile pentru aceasta – conform unor reglementări recente ale Guvernului – sunt finanțările din proiectele ca atare.

Propunerea, analizată deja în detaliu, de către Comisia de Buget Finanțe și, respectiv, de către Biroul Senatului, a trecut cu amendamentele venite de la aceste foruri și apreciate ca utile și de către reprezentanții executivului.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, Senatul universitar urează tuturor membrilor instituției noastre, tuturor colaboratorilor, presei și cetățenilor Bihorului, LA MULȚI ANI!

 
 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr.170 din 27.11.2013