Studenţii au putut vedea atât comanda concretă a roboţilor industriali şi a PLC-urilor, cât şi sistemul de management al firmei şi organizarea producţiei.

De-a lungul ultimilor patru ani academici studenţii automatişti din anii II şi III au efectuat stagii de practică în cadrul firmei, luând astfel contact cu proiectele firmei şi făcând primii paşi în lumea Eplan.

Studenţilor de anul IV li se va acorda şansa implementării părţii aplicative a proiectelor de diplomă pe liniile robotizate din cadrul companiei.

“Am fost deosebit de încântaţi să ne reîntâlnim cu absolvenţii noştri, unii programează roboţi şi PLC-uri, alţii lucrează în proiectare, avem absolvenţi care au ajuns manageri de proiecte. Dorim să mulţumim colaboratorilor noştri din cadrul companiei pentru toate acestea” a subliniat doamna director de departament prof.univ.dr.ing. Helga Silaghi.

Din partea Conducerii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei a participat domnul prodecan conf.univ.dr.ing. Eugen Gergely.