Prima expoziţie cuprinde exponate relevante pentru cultura slovacă “expoziţie care pune în valoare vestigiile istorice, arheologice, religioase care s-au descoperit pe teritoriul actual al Slovaciei, în cele 2 principate, Nitra şi Moravia prin unificarea politică ele devenind Moravia Mare” a menţionat, prof.univ.dr. Sorin Şipos, prorector responsabil cu managementul cercetării şi relaţii internaţionale.

Partea a doua a expoziţiei reprezintă “reflexii asupra realităţilor ultra-contemporane ale slovacilor de astăzi…” a punctat conf. univ. Gabriel Moisa, prodecan al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

Excelenţa sa, Ambasadorul Republicii Slovace în România, Ján Gábor în încheiere s-a arătat bucuros pentru că „mă aflu printre tinerii studenţi ai Universităţii din Oradea...”.

Simpozionul studenţilor slovaci din universităţile din România „Dialogul româno-slovac: cultura slovacilor din România, parte a culturii române” a fost moderat de preşedintele Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România, deputatul Adrian Miroslav Merka. La acest simpozion au participat studenţi şi cadre didactice, români şi slovaci, de la universitaţi din ţară, Bucureşti, Cluj, Oradea, şi profesori de la Liceul Teoretic „Josef Kozacek” din Budoi, judeţul Bihor.

Tematica vastă a cuprins istoria slovacilor minoritari în România, obiceiurile şi tradiţiile lor, credinţe şi ritualuri, cultura slovacă, identitatea lor şi relaţiile cu poporul român. Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Minorităţi, a vorbit inspectorul de specialitate, Vieroslava Elisabeta Timar, abordând structura învăţământului în România privind minorităţile.

Elisabeta Timar a precizat că în România sunt 20 de minorităţi, din care 15 au învăţământ instituţionalizat. Minoritatea slovacă a înfiinţat localităţi în judeţele din vestul ţării: Arad, Bihor, Sălaj şi Timiş. Conform obiceiului slovac, ei şi-au adus preot şi învăţător, astfel luând fiinţă biserici luterane şi şcoli slovace. La ora actuală în România funcţionează 20 de unităţi de învăţământ slovace, cu 91 de cadre didactice şi 940 copii şi elevi. Elisabeta Timar a mai subliniat colaborarea între ministerele educaţiei României şi Republicii Slovace, semnându-se, în 22 iulie 2013, la Bratislava, un program de cooperare în domeniul educaţiei. Conform acestui program, slovacii din România primesc burse de studii şi pot participa la cursuri de  perfecţionare în Republica Slovacă.

Despre tradiţiile slovace – cântece şi dansuri - a vorbit Martin Turony, instructor al Ansamblului folcloric Cerovina, înfiinţat în 2004 de deputatul Adrian Merka. Au mai fost prezentate lucrări despre istoria Slovaciei în timpul ultimului deceniu, istoricul slovacilor pe teritoriul României, credinţe în lumea slovacă, rituri premaritale (aflarea ursitului), ritualul nunţii în comunitatea luterană slovacă (azi predomină căsătoriile exogene), vrăjitorii (furatul laptelui) şi superstiţii, monumente (statuia din Borumlaca, unică în Europa, copie fidelă a celebrei statui din Rio de Janeiro) şi arhitectură tradiţională (case din lemn de stejar, văioagă şi chirpici), costume populare tradiţionale, agroturism (comuna Şinteu din munţii Plopiş, unde se cresc şi bizoni). Aceste lucrări vor fi adunate într-o broşură.

În încheiere Excelenţa Sa Ján Gábor, ambasadorul Republicii Slovace în România, a felicitat şi a mulţumit tuturor celor care au contribuit la acestă manifestare culturală.

La plecare Excelenţa Sa a lăsat un mesaj şi a asemnat în Cartea de Onoare a Universităţii din Oradea, după care a vizitat bisericuţa de lemn, monument istoric, din campusul universitar.

 

Biroul de Comunicare