Susținerea publică a primei teze de doctorat, de la reluarea activității doctorale în domeniul Teologie, în anul 2018, la Universitatea din Oradea, a avut loc marți 26 septembrie 2023.

Teza, cu titlul „Calendarul Cuviosului Dionisie Exiguul: Noi comentarii și interpretări”, aparține preotului Păunel Martin Juchi, profesor la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion Ștefan”, din Alba Iulia.

Comisia specială de examinare a avut următoarea componență: președinte - Pr. conf. univ. dr. Viorel-Cristian Popa (Universitatea din Oradea), conducător științific - Pr. prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitrașcu (Universitatea din Oradea), referenți – Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor (Universitatea ,,Ovidius” din Constanța), Prof. univ. dr. habil. Ion Croitoru (Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște), Pr. conf. univ. dr. habil. Constantin Băjău (Universitatea din Craiova).

Îndrumătorul științific, Pr. prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitrașcu, a subliniat că însuși titlul tezei intrigă, ,,pentru că nu face referire și la tabelul pascal, deși în cea mai mare parte a lucrării despre acesta este vorba și mai puțin despre calendar”. Autorul a explicat că a făcut această alegere în mod voit, fiind conștient că nu poate ajunge la calendar dacă nu descrie, pe îndelete, evoluția tabelului pascal și a controverselor care o însoțesc de-a lungul istoriei”.

La rândul lor, membrii comisiei au remarcat ingeniozitatea metodologiei folosite și a cuprinsului logic, bine articulat, care a asigurat coerența și cursivitatea expunerii, acuratețea aparatului critic și a bibliografiei. De asemenea, a fost subliniată grija autorului față de detalii, mai ales în ceea ce privește asigurarea unei exprimări concise, directe.

Comisia de specialitate a constatat că lucrarea preotului Păunel Martin Juchi întrunește criteriile științifice prevăzute în legislația academică în vigoare și, după deliberare, a propus acordarea titlului științific de ,,Doctor în Teologie” cu calificativul „Foarte bine”.

Urmând tradiția școlilor de teologie ortodoxă, în capela cu hramul ,,Sfântul Teodor Studitul”, a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, tânărul doctor a depus jurământul de credință față de biserică, legământ reînnoit de preoți cu prilejul absolvirii fiecărui ciclu de învățământ.

Școala doctorală de teologie din cadrul Universității din Oradea și-a suspendat activitatea în anul 2005.

 

Biroul Comunicare - UO

Image  

Image