Atât pe baza datelor ISI cât şi SCOPUS se realizează ierarhizarea universităţilor şi a institutiilor de cercetare din lume.

Pe baza datelor ISI se realizează aşa numitul clasament SHANGHAI (din 2003) (www.arwu.org/index.jsp), respectiv pe baza datelor SCOPUS se realizeaza clasamantul SCIMAGO (SIR) (din 2008) (www.scimagoir.com/).

Diferenţele dintre cele două clasamente sunt următoarele:

- clasamentul Shanghai include numai universităţi, în timp ce clasamentul SCIMAGO include şi instituţii de cercetare,

- în clasamentul Shanghai se publică lista primelor 500 de universităţi în timp ce lista Scimago cuprinde toate universităţile şi instituţiile de cercetare din lume care au publicat minimum 100 de articole ştiinţifice în reviste de top.

               În realizarea clasamentului Scimago se iau in considerare 6 indicatori, dintre care cei mai importanţi sunt: numărul de articole ştiinţifice, colaborarea internaţională, numărul de articole din cele mai prestigioase reviste (incluse în primele 25%), numărul de articole aflate printre cele mai citate 10% (rata excelenţei).

             Universitatea din Oradea, potrivit clasamentului mondial Scimago pe anul 2013, realizat pe baza datelor adunate în perioada 2007 – 2011 despre 22 de instituţii de cercetare şi universităţi din România, se află pe locul 2237 la nivel mondial şi pe locul 18 la nivel naţional.

           Universitatea din Oradea, în anul 2013, a urcat 26 de locuri la nivel mondial, dar şi-a păstrat aceeaşi poziţie în plan naţional faţă de poziţiile ocupate în clasamentul anului 2012, respectiv 2263 la nivel mondial şi 18 la nivel naţional.

            Universitatea din Oradea, potrivit clasamentului mondial Scimago pe anul 2013, realizat pe baza datelor adunate în perioada 2007 – 2011 despre 22 de instituţii de cercetare şi universităţi din România, se află pe locul 2237 la nivel mondial şi pe locul 18 la nivel naţional.

Universitatea din Oradea, în anul 2013, a urcat 26 de locuri la nivel mondial, dar şi-a păstrat aceeaşi poziţie în plan naţional faţă de poziţiile ocupate în clasamentul anului 2012, respectiv 2263 la nivel mondial şi 18 la nivel naţional.

             În clasamentul Scimago se iau în considerare 6 indicatori, dintre care cei mai importanţi sunt: numărul de articole ştiinţifice, colaborarea internaţională, numărul de articole din cele mai prestigioase reviste (incluse în primele 25%), numărul de articole aflate printre cele mai citate 10% (rata excelenţei).

         Din România, în clasamentul SIR Global 2013 sunt nominalizate 19 universităţi şi 3 institute de cercetare. Universitatea din Oradea, în acest top cu 22 de instituţii şi universităţi româneşti, ocupă locul 18 pe ţară şi locul 16 dintre centrele universitare.