La lucrările evenimentului au participat cadre didactice care predau disciplina Religie în școli, alături de cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

Lucrările conferinței au debutat în paraclisul cu hramul Sfântul Teodor Studitul, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum. Apoi, în sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea, a conferențiat  Diaconul prof. Sorin Paina.        Întâlnirea a continuat cu consfătuirile la care au luat parte profesorii de religie aparținând tuturor  cultelor din județul Bihor. Activitatea a fost coordonată de inspectorul de specialitate, pr. prof. Florin Negruțiu. În debutul întâlnirii, părintele vicar pr. prof. Radu Rus a transmis cuvântul de apreciere și binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

În cadrul ședinței de lucru a fost realizată o analiză a activității la nivel județean a catedrei de religie, fiind evidențiate rezultatele bune obținute la etapele județene și naționale a olimpiadelor și concursurilor, programele educative extrașcolare cu impact la nivel județean, precum festivalurile de colinde și pricesne, expozițiile de desene și icoane. A fost evocat și apreciat rolul important al școlilor care au găzduit competiții naționale, printre care s-a numărat și Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, școală care pus la dispoziția organizatorilor toată resursa materială, umană și de timp, pentru a asigura condiții optime de desfășurare a etapei naționale a Olimpiadei interdisciplinare Cultură și Spiritualitate românească (română și religie), clasele IX-XII, competiție organizată în luna mai 2023 de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor noii legi a învățământului preuniversitar, au fost dezbătute statutul orei de religie și cel al liceelor teologice. S-a discutat despre locul și relevanța orelor de religie, în contextul noilor modificări legislative și oportunitatea alegerii de către elevi a religiei ca disciplină de bacalaureat. De asemenea, s-au prezentat aspecte legate de programele școlare și ghidurile metodologice, elaborate pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, respectiv continuarea bunelor practici ale elaborării de planificări model, la nivel județean, pentru toate nivelurile de clasă.

„În cadrul întâlnirii a fost evidențiat rolul de formator al profesorului de religie în cadrul comunității școlare, nivelul de așteptare foarte ridicat din partea elevilor și părinților, în raport cu pregătirea și conduita acestuia. Corpul profesoral care predă religia în învățământul preuniversitar trebuie să constituie un factor de echilibru în raport cu elevii, părinții acestora și dascălii școlii. Complexitatea statului profesorului de religie presupune multă responsabilitate, dar și roadele apostolatului sunt evidente”, au concluzionat toți cei prezenți.

Cu acest prilej, s-a insistat și pe tema contribuției cultelor la consolidarea orei de religie, inclusiv pentru păstrarea statutului acesteia în noua lege a învățământului preuniversitar. Li s-a reamintit profesorilor bogăția de resurse educaționale de care dispune disciplina, în mediul online și numai, precum filme, documentare, platforme educaționale, acestea fiind produsul muncii colegilor de la nivel național.

În finalul întâlnirii, profesorii de religie au fost chemați să acorde atenție specială elevilor provenind din grupuri vulnerabile, să se implice cu aceeași consecvență în programe educative extrașcolare complementare orei de religie, să fie în continuare prezenți în comunitățile religioase, susținând programe de tipul școlilor și a taberelor de vară și nu numai, pentru a construi o punte trainică între școală și biserică.

 

Biroul Comunicare - UO

Image

Image

Image