Echipa organizatoare a simpozionului a fost compusă din cadre didactice și studenți de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial, Departamentul de Inginerie Energetică, sprijinită de centrul de cercetare CCSISEO, de asociațiile studențești ASIO și USO.

Scopul declarat al manifestării științifice a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei, cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice, ce pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale viitorilor ingineri.

„Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea și dezbaterea rezultatelor științifice și tehnice obținute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale. Totodată, simpozionul a constituit și un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii ori a deschide perspectiva unor colaborări viitoare. Sperăm ca schimbul de informații și rezultatele lucrărilor să aibă un efect vizibil pe termen mediu și lung”, precizează organizatorii.

În deschiderea lucrărilor SERMStudO 2023, șef de lucrări dr. ing. Nicolar Rancov, directorul departamentului de Inginerie Energetică, a făcut un scurt istoric al manifestării, descriind obiectivele și realizările edițiilor anterioare. SERMStudO 2023 s-a bucurat de prezența studenților din nouă centre universitare: Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, Petroșani, Arad, Ploiești, Hunedoara, Cluj - Napoca și Oradea, însoțiți de cadrele didactice coordonatoare. Au fost acceptate, pentru a fi prezentate public, 46 de lucrări științifice, grupate în patru secțiuni: Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate; Surse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică; Ingineria și protecția mediului. Ecologie; Informatică aplicată în energetică. Un juriu format din cadre didactice universitare a acordat diplome și premii participanților. Șapte lucrări au fost distinse cu premiul întâi.

Pe lângă partea științifică, cei prezenți au mai participat la activități recreative și de agrement, precum și la o cină festivă, încheiată cu un foc de tabără, activități care au completat în mod plăcut agenda simpozionului.

La succesul manifestării, o contribuție importantă au avut-o cadrele didactice din Departamentul de Inginerie Energetică, precum și studenții din comitetul de organizare al SERMStudO 2023: Băiașu Florin, Belenesi Casian, Butari Robert, Cristea Cătălin, Cristea Alina, Filip Sorin, Măduța Andrei, Noja Florica, Ruxăndoiu Darius, Tănăsescu Mihnea, Vilciuk Cristina.

Birou Comunicare


Image Image Image Image

 

Biroul Comunicare