Evenimentul științific este parte a Conferinței internaționale „Integrarea Europeană – Noi provocări (EINCO)”, aflată la cea de a XIX-a ediție. Dezbaterile au fost prezidate de prof. univ. dr. Alina Bădulescu, decan al  Facultății de Științe Economice. Masa rotundă a fost moderată de conf. univ. dr. Mirabela Matei, prodecan al  Facultății de Științe Economice, și de cercetător științific dr. Tomina Săveanu, de la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Durabilă  al Facultății de Științe Economice.

Participanții, cadre didactice și de cercetare din mai multe domenii, au discutat despre rolul important pe care instituțiile de învățământ îl au în promovarea sustenabilității, atât prin cursuri cât și prin modelul pe care îl oferă în comunitățile locale. Toți cei prezenți au fost de acord că, în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) printre studenți, este nevoie un demers practic, care să-i angajeze pe tineri în discuții și să provoace o schimbare de atitudine față de mediul înconjurător. Cadrele didactice au dat exemple de practici cu bune rezultate în educația studenților, în ceea ce privește educația pentru sustenabilitate, precum folosirea de quizz-uri, vizite la firme, studii de caz și problematizarea unor situații din viața de zi cu zi. S-a propus ca, pe viitor, aceste exemple de bună practică să fie centralizate, în generosul cadru de acțiune oferit de proiectului EU GREEN. De asemenea, vor continua discuțiile, între formatori, dar și cu implicarea studenților, urmărindu-se creșterea gradului de informare cu privire la această temă.

„Prin implicarea ei în proiectul EU GREEN, Universitatea din Oradea și-a asumat un rol activ în promovarea dezvoltării sustenabile. Am înțeles să începem dezbaterile despre un viitor sustenabil prin această masă rotundă. Toți colegii din departamente sunt conștienți și implicați în ceea ce privește acest subiect. Asta mă face să cred că vom reuși ca, împreună, să fim promotori angajați ai dezvoltării sustenabile”, a declarat dr. Tomina Săveanu, de la Centrul de Cercetare și Dezvoltare Durabilă al Facultății de Științe Economice, a Universității din Oradea.

 

Biroul Comunicare

Image  

Image