Cadrul tematic ales pentru acest an a fost „Pădurea în contextul provocărilor actuale de mediu”.

Lucrările prezentate de studenții de la programul de studiu Silvicultură și Inginerie Forestieră au acoperit o paletă tematică largă referindu-se la: particularităţi tehnice aferente utilizării aplicaţiei Sumal 2.0, fazele doborârii arborilor și costuri la exploatarea lemnului, evaluarea defectelor lemnului, aplicații utilizate în identificarea și înregistrarea organismelor de interes în păduri, execuția ferestrelor termopan din lemn stratificat, simularea intervenţiilor silvotehnice, studiul florei pădurilor de pe Valea Aldanului, U.P. VI Hidișel, O.S. Oradea (județul Bihor), strategia naţională pentru păduri - 2030, designul şi realizarea mobilierului pentru o filigorie, simularea structurii vegetaţiei arborescente din spaţiul urban, evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice, gradul de accesibilizare a fondului forestier din U.P. IV Ștevioara, O.S. Vișeu.

Noutățile din această ediție sunt participarea on-line a 2 studenți care sunt în Portugalia cu bursă Erasmus, iar lucrările prezentate de ei se referă la schimbările climatice din Portugalia și prevenirea stresului hidric, evoluția arboretelor din zona Serra da Lousa, Portugalia. Elevii de la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” au prezentat o lucrare foarte interesantă, în limba germană, iar tema aleasă a fost despre consecințele schimbărilor climatice asupra pădurilor din 3 țări din Europa.

Manifestarea s-a bucurat de o participare entuziastă, atât din partea studenților, cât și a cadrelor didactice interesate de progresele celor tineri în domeniul cercetării.

De asemenea, anunțăm cu multă plăcere încărcarea tuturor celor 7 ediții de până acum pe noul site al Facultății de Protecția Mediului la secțiunea „evenimente dedicate studenților”.

Astfel, lucrările studenților noștri, de la Departamentul de Silvicultura si Inginerie Forestiera, realizate sub îndrumarea noastră le găsiți atât pe https://www.instagram.com/departamentul_de_silvicultura/ cât și pe noul site al Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea la adresa:

https://protmed.uoradea.ro/nou/index.php/studenti/evenimente/126-simpozionul-international-stiintific-studentesc-editia-a-viii-a-padurea-in-contextul-provocarilor-actuale-de-mediu?fbclid=IwAR2FgFvFMxoRDzdIHzHz0L41LCx_lQay_eDQDwzNUWY2UD2cor3GmWtNEpM

 

Birou Comunicare


Image Image Image Image Image Image