Tema conferinţei sustinută în faţa studenţilor şi profesorilor Universităţii din Oradea a fost "Persepctive democratice în procesul de integrare europeană a Georgiei".

Excelenţa sa s-a aflat la Oradea la iniţiativa Prorectorului Prof.univ.dr.habil. Sorin Borza şi a fost însoţit de preşedintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor România, Biró Rozália-Ibolya.

Conferinţa s-a desfăşurat cu sala plină, în final profesorii şi studenţii Universităţii din Oradea au adresat câteva întrebări.

În final s-a decis continuarea colaborărilor pe linia academică şi în urma discuţiilor între Excelenţa Sa şi Prorectorul Sorin Borza se va organiza la o dată ce urmează să fie stabilită, evenimentul "Ziua Culturii Georgiene".

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul iniţiativei Ora Ambasadorului.

Birou Comunicare


Image Image Image