În cadrul proiectului „Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO)”, proiect finanțat prin PNRR, universitatea desfășoară un amplu proces de actualizare a programelor de studii pe toate nivelurile de pregătire academică: licență, masterat, studii postuniversitare și doctorat. Actualizarea programelor de studii vizează dezvoltarea competențelor digitale, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital. Concrtet, pe de o parte, vor fi introduse cursuri noi și anume: „Cybersecurity for everyone”, nivelurile unu și doi. De asemenea va fi realizată actualizarea conținuturilor existente cu teme referitoare la: Cloud Computing, Inteligența artificială, Informatică aplicată, Baze de date, Managementul securității informației, Securitatea sistemelor și a aplicațiilor, Internet of Things, Securitatea datelor, Sisteme perceptuale, Sisteme informatice și suport decizional, Marketing online.

Urmează a fi actualizate mai multe programe de studiu. Programe de studiu de licență: Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatică și Informatică Aplicată, Informatică, Mecatronică, Robotică, Contabilitate și informatică de gestiune. Programe de studiu master: Advanced Mechatronics Systems, Management în Tehnologia Informației, Tehnologii Audio Video și Telecomunicații, Sisteme Automate Avansate, Sisteme Avansate în Ingineria Electrică. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Dezvoltator elearning în învățământ. Programele din domeniile de doctorat: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Inginerie Electrică, Matematică. De asemenea, conform Strategiei de digitalizare a Universității din Oradea, în cadrul tuturor programelor de studii se va urmări: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ - dezvoltarea unor cursuri specializate de dezvoltare a unor soluții digitale chiar dacă nu au competențe de programare (RPA, platforme low-code), manuale, părți de cod, funcții, module etc. astfel se va asigura dezvoltarea competențelor și pregătirea practică a studenților; - găzduirea soluțiilor/produselor digitale realizate de către studenți/cercetători/cadre didactice în centru de date și crearea unui knowledge base care să asigure dezvoltarea de noi soluții de către studenți; - sprijinirea creatorilor în a transforma soluțiile digitale în start-up-uri funcționale; - găzduire soluțiilor digitale realizate de startup-uri; - crearea de conținut digital, utilizarea mijloacelor de comunicare moderne folosind rețelele de socializare, crearea de conținut interactiv; - competențe privind realizarea materialelor digitale și rezultatele aplicării lor; - competențe privind comunicarea la distanță și participarea interactivă, inclusiv prin utilizarea metodei feedback-ului în formare; - competențe privind utilizarea resurselor online de promovare a materialelor didactice multimedia interactive, utilizarea uneltelor de automatizare de preluare a conținutului digital și publicarea pe platforme de socializare și de optimizare a promovării prin intermediul motoarelor de căutare și a învățării prin utilizarea tehnologiilor digitale; - utilizarea semnăturii electronice și/sau digitale etc.

 

Toate aceste activități sunt desfășurate în cadrul proiectului: „Implementarea de tehnologii digitale în Universitatea din Oradea (DigitalUO)”, proiect cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Granturi pentru digitalizarea universităților, Componenta 15 –Educație, Reforma 5 -Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, Cod proiect: 94138451; Contract nr. 14.068/16.09.2022. Beneficiar: Universitatea din Oradea Perioada de implementare: 19 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2025 Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare este de 30.275.536,76 lei, din care: - Valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR: 30.275.536,76 lei (Valoarea totală: 25.441.627,53 lei, TVA: 4.833.909,23 lei). Valoarea bugetată pentru echipamente digitale se ridică la suma de: 22.943.677,20 lei (75,78%). Manager de proiect – prof. univ. dr. Dodescu Anca Otilia – Prorector Persoana de contact: Adrian Nicula - Director general administrativ Tel. 0770202022, e-mail: anicula at uoradea.ro Universitatea din Oradea, Str. Universității nr. 1, https://www.uoradea.ro/Proiecte+DGA

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

PROIECT DIGITALUO

 

Biroul Comunicare