Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, a declarat că apartenența la EU GREEN este, pentru instituția academică pe care o conduce, o provocare fără precedent. „Avem un buget de 15 milioane de euro, pe patru ani, alocați celor nouă universități, plus cofinanțările de la Ministerul Educației. Discutăm despre nouă zone ale Europei, culturi destul de diferite, și proiecte ce implică toate domeniile de activitate ale Universității din Oradea”, spune rectorul. Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău a arătat că peste 50 de angajați ai universității, cadre didactice și personal auxiliar, lucrează deja la proiectul EU GREEN. Acestora li se adaugă studenți și 14 instituții partenere din Oradea și Bihor.

Prorectorul, prof. univ. dr. Anca Dodescu, a prezentat proiectul academic lansat oficial la începutul acestui an. Nouă universități europene, care – spune prof. univ. dr. Anca Dodescu – vor dezvolta, sub umbrela sustenabilității, „toate misiunile unei universități: educație, cercetare, internaționalizare, campusuri sustenabile, incluziune, diversitate și egalitate de șanse, transferuri tehnologice...”. După cum a arătat prorectorul Universității din Oradea, EU GREEN înseamnă: 24 de campusuri universitare, 157.000 de studenți, 18.000 de angajați, 5.250.000 de locuitori – beneficiari indirecți ai proiectului și 80 de parteneri asociați. Avantajele apartenenței la această alianță academică sunt: impactul social structurat și durabil, prioritate la obținerea de finanțări europene, prezență și vizibilitate internațională, campusuri inter-universitare, strategii universitare pe termen lung, dezvoltarea, în comun, de noi programe de studii și domenii de cercetare, inclusiv eliberarea de diplome comune. Obiectivele generale ale EU GREEN vizează: educația, cercetarea, networking-ul, transferul de cunoaștere, Universitatea din Oradea fiind coordonatoare a domeniului de activitate ce vizează egalitatea, diversitatea și incluziunea. Conform celor spuse de prof. univ. dr. Anca Dodescu, primul eveniment EU GREEN care va avea ca gazdă Universitatea din Oradea va avea loc anul viitor și va fi unul cu caracter cultural-sportiv, dedicat studenților universităților membre ale alianței. „Cel mai important e ca, după 4 ani, prin intermediul acestei finanțări, să reușim să fim o alianță universitară care să genereze un impact major pentru studenți și pentru comunitate”, a concluzionat prorectorul Universității din Oradea. Rectorul, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, a adăugat că, în ceea ce privește cercetarea, EU GREEN își propune să genereze și să fie ea însăși „o platformă aptă să lanseze proiecte de cercetare care să câștige finanțări din partea Uniunii Europene”. După cum a mai spus rectorul Universității din Oradea, primul proiect comun EU GREEN ar putea fi un program de master în domeniul Managementului pentru turism sustenabil, o inițiativă comună cu Atlantic Technical University, din Galway, Irlanda.

Prof. univ. dr. Sanda Filip, prorector al Universității din Oradea a vorbit despre clusterele dedicate cercetării, pe care instituția academică orădeană urmează să le susțină. „În special dorim să generăm o strategie comună a cercetării, inclusiv la nivelul studiilor doctorale. Și, desigur, proiecte de cercetare comune, laboratoare destinate cercetării. Din punctul meu de vedere, unul din cele mai importante rezultate ale acestui proiect va fi un hub, o platformă, de cercetare integrată la nivelul EU GREEN. Studenții, masteranzii, doctoranzii vor putea să lucreze în aceste laboratoare de cercetare”, a explicat prof. univ. dr. Sanda Filip. Prorectorul este optimist în ceea ce privește cercetarea la nivelul EU GREEN. „Avem parteneri, vom ști pe ce resurse ne bazăm, care e infrastructura și personalul de cercetare” a spus prof. univ. dr. Sanda Filip, adăugând că 24 de cercetători ai Universității din Oradea sunt deja implicați în activități comune la nivelul EU GREEN.

Prof. univ. dr. habil. Eugenia Mureșan a explicat că un domeniu, a cărei coordonare a fost asumată de Universitatea din Oradea; Sănătatea și starea de bine a populației, este mult mai complex decât pare la o primă vedere. „Este vorba de recuperare, kinetoterapie, asistență medicală, recuperare socială, susținerea persoanelor în vârstă, integrare și, desigur, medicină”.

Vorbind despre ceea ce înseamnă pachetul de lucru care se referă la Acces, diversitate și incluziune, conf. univ. dr. Karla Barth, decana Facultății de Științe Socio-Umane, a spus că speră ca acesta „să genereze un model de bune practici care să poată fi preluat și aplicat de universitățile partenere din EU GREEN”.

Prorectorul prof. univ. dr. habil. Sorin Borza a adăugat că, în cadrul programelor ce vizează internaționalizarea, studenți de la toate universitățile membre ale EU GREEN vor participa la cursuri de vară, care se vor desfășura la Universitatea din Oradea.

La finalul conferinței de presă, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău a anunțat că, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființarea primei instituții moderne de învățământ superior de la Oradea, universitatea va fi, în luna mai, gazdă a Consiliului Național la Rectorilor. Cu acest prilej, a mai spus rectorul, va avea loc și un eveniment festiv dedicat momentului aniversar.

 

Biroul Comunicare