În acest scop, Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră se alătură sesiunilor de informare către potențiali beneficiari ai Schemei de ajutor de stat „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI” COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. În data de 28 martie, ora 12:00, la sediul Facultății de Protecția Mediului, din strada General Magheru, nr.26, departamentul organizează workshop-ul cu tema: „Oportunități de finanțare a împăduririlor prin PNRR”.

„Invităm, pe această cale, în mod special, deținătorii privați de teren pretabil pentru împădurire: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, reprezentate de un lider de asociere, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora, pentru a le prezenta acest program de finanțare”, explică șef lucr. dr. ing. Ruben Budău, organizatorul și moderatorul evenimentului.

La sesiunea de informare va participa și șeful Serviciului Programe de Împădurire/reîmpădurire și Monitorizare, ing. Horia Marius Dărăștean, de la Garda Forestieră Oradea.

Campania finanțată cu bani europeni își propune realizarea de suprafețe cu vegetație forestieră, în zonele vulnerabile la schimbările climatice: identificarea și evaluarea terenurilor, finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor, creșterea suprafeței cu vegetație forestieră de-a lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor), în jurul localităților, între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Înscrierile la eveniment se pot face, până în data de 27.03.2023, pe adresa: rbudau@uoradea.ro sau rubenbudau2014@gmail.com .

 

Biroul Comunicare

Image