Interpretată ca reprezentare a transcendentului, icoana pictată se inscrie în tradiția școlii bizantine și descoperă învățătura dogmatică, morală și liturgică a bisericii. Icoana este înțeleasă de studenți cu atitudinea de apropiere față de lucrarea sacră în limbajul complex, ca imagine și cuvânt care se revelează. Etapele realizării icoanei corespund parcurgerii unei arhitecturi scalare, ca trepte ale luminii necreate și momente revelatorii, teofanice. Fiecare etapă tehnică redă creșterea progresivă a luminii, de la întunericul necunoaşterii, reprezentat de stratul suport al lemnului și grundului, spre dezvăluirea treptată a luminii cunoaşterii transfigurată în chip.

        Expoziţia studenților Programului de studiu Arte Plastice - Pictură aduce instituţiei de îvăţământ un plus de vizibilitate în ochii opiniei publice, iar fiecare lucrare este înțeleasă ca respect pentru tradiția picturii creștine și etapă spre cercetarea creativă.

       În deschiderea evenimentului, grupul vocal ,,CRISIA” al Departamentului Muzică, coordonat de lect. univ. dr. Florin Mariș Hinsu, va susține un concert de colinde.

 

Birou Comunicare


Image Image