Domnul Profesor Emerit Jean-Paul Carrière este o personalitate ştiinţifică marcantă a mediului academic francez, ce a desfăşurat o vastă activitate didactică şi de cercetare în universităţi din întreaga lume, servind cu onoare, de peste patru decenii, învăţământul superior, cercetarea şi practica din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  

La propunerea Consiliului Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, Senatul Universităţii din Oradea întrunit în şedinţa din data de 25 martie 2013 a decis în unanimitate să-l primească în comunitatea academică orădeană acordându-i cea mai înaltă distincţie pe care o poate acorda o instituţie acdemică, pentru meritele deosebite şi contribuţia la dezvoltarea ştiinţei şi practicii din domeniul interdisciplinar al amenajării teritoriului şi simbol al recunoaşterii prestigiului ştiinţific, valorii umane şi excelentei colaborări cu Universitatea din Oradea.

 

Ceremonia se va desfăşura în Aula Magna a Universităţii din Oradea de la ora 13.

 

În numele Comitetului de organizare,

Lector. dr. Luminiţa FILIMON

Laudatio