România și Republica Moldova, sunt singurele țări care urmează traseul istoric al romanității orientale, astfel păstrând spiritul Romei antice - al latinității, culturii și civilizației care a determinat mersul istoric universal în perioada modernă și contemporană. În condițiile dificile ale evului mediu, românii și-au menținut, identitatea, individualitatea, limba romană și religia creștină, moștenite de la imperiul roman, și-au conservat tradițiile, protejat obiceiurile, arta muzicală deosebită, dansul inconfundabil, ritualurile și alte elemente de patrimoniu cultural imaterial, moștenite din substratul antic. În același timp, pe parcursul istoriei, românii au reușit să găsească soluțiile necesare pentru a-și asigura existența ca neam de factură latină și să se afirme din punct de vedere politic în spațiul său de geneză. (prof.univ.dr.habil Gabriel Moisa - Decan al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării).

PROGRAM

REZUMAT