În deschidere, conf. univ. dr. habil. Sorin Borza, prorectorul Universității din Oradea, a pledat pentru o reevaluare a importanței pe care teoria o are asupra aspectelor practice, legate de viața socială, politică și economică. „Cred și o spun răspicat aici: acest dispreț este întărit de atitudinea unor decidenți fără valoare, care încurajează instituțiile spre cultivarea supunerii, nu a vreunei reflecții”, a afirmat conf. univ. dr. habil. Sorin Borza, el însuși profesor de filosofie. Disprețul față de abordările teoretice, susține prorectorul Universității din Oradea, ar fi cauza crizelor prin care trece România, unde „foști activiști, lipsiți de competențe și caracter, ajung să ia decizii importante sau că oficiali guvernamentali fug de răspundere citind banalități, de pe foi, scrise de alții”.

Sfârșitul culturii?!

Discursul profesorului Jean-Jacques Wunenburger, autor al mai multor cărți de filosofie apărute și în România, a început cu afirmația că tehnologia digitală a transformat profund omul contemporan, iar revoluția digitală, ai cărei eroi suntem, ne va marca, cu certitudine. Concret, „Revoluția digitală și-a pus amprenta asupra tuturor artelor, de la literatură, la fotografie, sculptură și cinematografie”, declară profesorul Wunenburger. Filosoful francez a vorbit despre explozia cantitativă de conținut, ceea ce nu presupune neapărat calitatea acestuia, și a atras atenția că accesul nelimitat, dar intermediat de tehnologia digitală, la informație, cu toate avantajele sale, ridică și semne de întrebare. În viziunea lui Jean-Jacques Wunenburger revoluția digitală periclitează grav imaginarul. „Artiștii nu mai lucrează cu mâinile lor, ci cu calculatorul. Și nu poți să nu te întrebi care sunt limitele”, spune filosoful de la Dijon. „Se pierd urmele efortului de creație, dispare istoria caligrafică a literaturii, istoria artei se dematerializează”, a avertizat Jean-Jacques Wunenburger. Profesorul francez remarcă faptul că este pentru prima dată în istorie când, datorită relației sale cu computerul, „omul își pierde corpul”, devenind imaterial în raporturile cu lumea. Mai mult, filosoful francez susține că viața în mediul digital „nu angajează sentimente, este superficială, fragilă și lipsită de conținut”. Timpul și spațiul sunt, consideră Jean-Jacques Wunenburger, efemere și, respectiv, irelevante, în universul digital. Până și piețele de artă s-au schimbat: „Azi oamenii nu mai cumpără opere de artă, ci programe informatice”. Jean-Jacques Wunenburger crede că ceea ce se petrece acum în jurul nostru poate duce chiar la dispariția culturii, așa cum o cunoaștem noi, pentru că aceasta „e legată de arta materială”. „Se petrec lucruri incredibile, în jurul nostru. Arta își pierde autenticitatea, semnificația și materialitatea. Odată cu acestea, pierzând și capacitatea de a ne mai impresiona” spune profesorul Wunenburger.

La finalul conferinței sale, filosoful francez a subliniat că nu îi îndeamnă pe oameni să își distrugă computerele, ci doar să înțeleagă că „au început o călătorie plină de surprize, dar și de riscuri” și să îi provoace la un moment de reflexie.

Prezent la eveniment, prof. univ. dr. habil. Ionel Bușe, de la Universitatea din Craiova, traducătorul operelor lui Jean-Jacques Wunenburger în limba română, a subliniat că discursul filosofic al profesorului francez „are nevoie de o cheie, pentru a deschide perspectivele sale critice”. Această cheie s-ar putea afla în lucrarea „Imaginarul digital”, care îl are ca autor chiar pe Jean-Jacques Wunenburger. Pe linia mentorului său, prof. univ. dr. habil. Ionel Bușe a afirmat și el că, pe termen lung, există riscul de a pierde tocmai ceea ce este mai uman în noi. „Profesorul Jean-Jacques Wunenburger critică distanțarea noastră de corp, de istorie, de tradiție. Trebuie să găsim resursele necesare pentru a nu pierde legătura cu lumea, cu realul”, a concluzionat prof. univ. dr. habil. Ionel Bușe.

Cei doi oaspeți ai Universității din Oradea au făcut și o generoasă donație de carte și reviste de filosofie. De asemenea, Jean-Jacques Wunenburger a scris câteva cuvinte de apreciere în Cartea de Onoare a instituției academice.

Birou Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image