Implementat de către Universitatea din Oradea, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, proiectul SmartDoct a urmărit creşterea relevanţei cercetării şi inovării din cadrul Universității din Oradea în contextul economiei locale şi regionale.
Astfel, proiectul a avut ca obiectiv general creşterea numărului  absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.
În cadrul acestui proiect, 77 doctoranzi și 35 cercetători postdoctorat ai Universității din Oradea au beneficiat de cursuri de formare  antreprenorială, cursuri de competențe transversale în domeniile de cercetare doctorală și postdoctorală, mentorat pentru îmbunătățirea planului de afaceri, stagii de experiență practică la agenți economici relevanți, sesiuni de consiliere și orientare în carieră, workshop-uri privind integrarea temelor orizontale ale FSE 2014-2020 în cercetarea academică și inițiativele antreprenoriale. Planurile de afaceri realizate de beneficiari au fost evaluate în cadrul unui concurs jurizat de experți în domeniu, iar cele mai bune planuri de afaceri au fost premiate.

În ultimele șase luni ale proiectului, membrii grupului țintă au avut oportunitatea de a participa la cursuri de Management de proiect sau Management de inovare în vederea dezvoltării abilităților de transpunere a planurilor de afaceri și rezultatelor de cercetare doctorală și postdoctorală în inițiative antreprenoriale și strategii de inovare.
În perioada derulării acestui proiect, cei 112 membri ai grupului țintă au beneficiat de sprijin financiar timp de un an (bursa doctorand antreprenor în valoare de 300 euro/lună, respectiv bursa cercetător postdoctorat antreprenor în valoare de 460 euro/lună), precum și de decontarea participării la mobilități internaționale, conferințe internaționale și a taxelor de publicare articole în reviste de specialitate.
Conferinţa de încheiere a proiectului are ca scop prezentarea generală a rezultatelor proiectului și se adresează membrilor echipei de proiect, grupului țintă al proiectului, partenerilor și colaboratorilor, cadrelor didactice, agenților economici și tuturor persoanelor interesate.
Valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 lei, din care:
Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei
Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2019 - 15.10.2022, 36 de luni cu o perioadă de suspendare de 4 luni.
Codul proiectului: 123008
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect - Prof. Univ. Dr. Habil. HATOS Adrian,
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. tel. 0259 408634,

e-mail: ahatos at uoradea.ro, www.uoradea.ro

POCU